O rozwoju ekonomii społecznej

Data opublikowania:

Posiedzenie Członków Świętokrzyskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Dziś (czwartek, 15 grudnia) odbyło się wspólne posiedzenie członków Świętokrzyskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Grup Tematycznych działających przy Komitecie, który wspiera działania Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w procesie koordynacji i monitoringu rozwoju ekonomii społecznej. Obradom przewodniczyła wicemarszałek Renata Janik.

– Na rozwój ekonomii społecznej w minionej perspektywie unijnego dofinansowania popłynęły środki w kwocie blisko 27 mln zł. Teraz możemy się pochwalić, że w obecnym okresie finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego na ten cel mamy więcej o 60 mln zł. Mam nadzieję, że dzięki współpracy z państwem projekty sprawnie wejdą w fazę realizacji – mówiła wicemarszałek Renata Janik.

W obradach uczestniczyli: Elżbieta Korus – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Arkadiusz Ślipikowski – zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Ewa Kiniorska – kierownik Oddziału Projektów i Funduszy ROPS, Katarzyna Kubicka – dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach Agnieszka Kubicka.

Podczas spotkania przedstawiono wyniki badania pn. „Ewaluacja systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim za okres 2018-2020 oraz za okres 2021-2022″. Omówiono wyniki badania pn. „Kondycja sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim”. Przyjęto raport z monitoringu Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej za 2021 rok oraz omówiono sytuację sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim w poszczególnych subregionach.

Świętokrzyski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej to organ wspierający działania Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w procesie koordynacji i monitoringu rozwoju ekonomii społecznej. Komitet współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, odpowiedzialnym za koordynację rozwoju ekonomii społecznej w regionie.

Do najważniejszych zadań Komitetu należą:

 1. opiniowanie i rekomendowanie propozycji strategicznych, programowych, legislacyjnych i finansowych mających znaczenie dla ekonomii społecznej,
 2. aktualizowanie i konsultowanie zapisów Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej,
 3. wspieranie działań na rzecz korzystnych rozwiązań prawnych w obszarze sektora ekonomii społecznej oraz kreowanie i promowanie nowych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju ekonomii społecznej w województwie.

Galeria zdjęć

 • Uczestnicy posiedzenia
 • Uczestnicy posiedzenia
 • O rozwoju ekonomii społecznej
 • Uczestnicy posiedzenia
 • Uczestnicy posiedzenia
 • Uczestnicy posiedzenia
 • Uczestnicy posiedzenia
 • Uczestnicy posiedzenia