Wystartowały Wizyty studyjne do Świętokrzyskich Zakładów Aktywności Zawodowej

Data opublikowania:

Wizyta studyjna inauguracja

Dzisiaj wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik wspólnie z kierownictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach: dyrektor Elżbietą Korus i zastępcą dyrektora Arkadiuszem Ślipikowskim zainaugurowali cykl sześciu wizyt studyjnych w Zakładach Aktywności Zawodowej z terenu województwa świętokrzyskiego.

Wizyty mają na celu wymianę informacji i pomysłów pomiędzy uczestnikami wydarzenia a gospodarzami odwiedzanych placówek. Mają się przyczynić do utworzenia sieci Zakładów Aktywności Zawodowej, współpracy z samorządem i lokalnymi przedsiębiorcami, wypracowania wspólnych standardów, stworzenia przestrzeni do wymiany poglądów. Celem jest również zwiększenie widoczności ZAZ - dostawców wysokiej jakości produktów i usług. Wizyty mają przyczynić się do implementowania dobrych praktyk i sprawdzonych rozwiązań w obszarze pomocy społecznej.

Każda wizyta studyjna dedykowana jest przede wszystkich kierownikom i pracownikom świętokrzyskich zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, a także innym przedstawicielom ekonomii społecznej, jednostkom samorządu terytorialnego, instytucjom rynku pracy i integracji społecznej. W wizycie biorą udział przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej - realizatora projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” , w ramach którego zorganizowano wydarzenie.

Wizyty odbędą się w sześciu Zakładach Aktywności Zawodowej

 • Zakład Aktywności Zawodowej w Końskich Polski Związek Niewidomych – Okręg Świętokrzyski w Kielcach ul. Krzywa 1 26-200 Końskie, WTZ Końskie
 • Zakład Aktywności Zawodowej w Kielcach Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie ul. Olszewskiego 21 25-663 Kielce (Kielecki Park Technologiczny)
 • Zakład Aktywności Zawodowej w Kielcach Caritas Diecezji Kieleckiej ul. Wesoła 52a 25-363 Kielce
 • Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej – Filia w Stykowie, Kałków Godów 84a 27-225 Pawłów
 • Zakład Aktywności Zawodowej w Sandomierzu Caritas Diecezji Sandomierskiej ul. Trześniowska 13a 39-400 Sandomierz
 • Zakład Aktywności Zawodowej „Manufaktura Pietraszki” ul. Pietraszki 15 25-822 Kielce

W wizytach biorą udział również przedstawiciele Zakładu Aktywności Zawodowej w Chmielniku

Galeria zdjęć

 • Wizyta studyjna inauguracja
 • Wizyta studyjna ZAZ Końskie
 • Wizyta studyjna ZAZ Końskie
 • Wizyta studyjna ZAZ Końskie
 • Wizyta studyjna ZAZ Końskie
 • Wizyta studyjna ZAZ Końskie