O podmiotach ekonomii społecznej w otoczeniu biznesu

Data opublikowania:

Piątka Osób, W Tym Renata Janik I Elżbieta Korus

Wicemarszałek Renata Janik wzięła udział w wydarzeniu pn. „Funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej w otoczeniu biznesu” zorganizowanym przez Fundację Gramy z Tobą, organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej „Manufaktura Pietraszki”. Podczas spotkania odbył się panel dyskusyjny poświęcony m.in. społecznej odpowiedzialności biznesu oraz nowej przestrzeni dla ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim.

Podczas wtorkowego wydarzenia, którego ambasadorem była wicemarszałek Renata Janik, zaprezentowana została działalność Zakładu Aktywności Zawodowej „Manufaktura Pietraszki” prowadzonego przez Fundację Gramy z Tobą.

Fundacja Gramy z Tobą mieści się przy ulicy Pietraszki 15 w Kielcach. 29 grudnia 2020 roku Fundacja otworzyła Zakład Aktywności Zawodowej „Manufaktura Pietraszki” w wyremontowanej części Domu św. Jana Pawła II. Pracę w Manufakturze podjęło 37 osób, w tym 30 osób z niepełnosprawnością (18 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 12 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności). Zakład Aktywności Zawodowej prowadzi cztery pracownie: rękodzielniczą, cukierniczą, ogrodniczą i pszczelarską. Co niezwykle ważne, cały zysk ze sprzedaży wytwarzanych w nim produktów przeznaczany jest na systematyczne rozwijanie Manufaktury.

– Kiedy w roku 2020 podpisaliśmy w Urzędzie Marszałkowskim umowę na prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej, mocno kibicowaliśmy tej formie działalności i opłaciło się. ZAZ Pietraszki to wspaniali ludzie, którzy potrafią wytworzyć wspaniałe produkty. Ale to nie koniec; naszym zadaniem jest bowiem wspierać ich w swojej działalności. Właśnie dlatego spotykamy się tu dziś pod hasłem „Funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej w otoczeniu biznesu”. Chcemy spowodować żeby otoczenie biznesu kieleckiego wsparło tych słabszych, a jednak mocno zdeterminowanych i zaangażowanych ludzi, którzy już wykazali się ogromną pracowitością – zwróciła się do uczestników wydarzenia wicemarszałek Renata Janik.

Podczas spotkania odbył się panel dyskusyjny w czasie którego poruszone zostały następujące zagadnienia: społeczna odpowiedzialność biznesu w praktyce, oczekiwania podmiotów ekonomii społecznej wobec biznesu, oczekiwania biznesu względem społecznych dostawców, nowa przestrzeń dla ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim. Na przykładzie współpracy biznesu z Zakładem Aktywności Zawodowej „Manufaktura Pietraszki” omówione zostały także dobre praktyki.

– Zarząd Województwa Świętokrzyskiego czyni wszelkie starania, by rozwijać w regionie działalność podmiotów ekonomii społecznej, podmiotów, które zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami. Są to wspaniałe miejsca, które aktywizują nie tylko zawodowo, ale również społecznie. Osoby pracujące w Zakładach Aktywności Zawodowej dostają szansę wychodzenia codziennie do pracy, aktywizowania się i zarabiania pieniędzy. Dlatego tak bardzo ważne jest wspieranie tych podmiotów choćby przez sieciowanie ich z biznesem, ponieważ sektor prywatny ma przeróżne potrzeby, które zaspokajać mogą właśnie Zakłady Aktywności Zawodowej. Warto byśmy wszyscy włączyli się w tę akcję i wspierali podmioty ekonomii społecznej – nie tylko Zakłady Aktywności Zawodowej, ale też różnego rodzaju spółdzielnie socjalne, czy koła gospodyń wiejskich. Najważniejsze są jednak miejsca, w których zatrudniane są osoby z niepełnosprawnościami – podkreśla Renata Janik.

We wtorkowym spotkaniu wzięła także udział Elżbieta Korus, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Galeria zdjęć

  • Prezes Fundacji, Renata Janik I Elżbieta Korus
  • Elżbieta Korus, Stanisław Wróbel I Renata Janik
  • Grupa Osób Siedzina Krzesłach, Wśród Nich Red. Naczelny Echa Dnia Stanisław Wróbel, Renata Janik I Prezes Fundacji
  • Sala Manufaktury Wypełniona Uczestnikami Spotkania
  • Grupa Pracowników Manufaktury
  • Budynek Manufaktury
  • Korytarz Manufaktury Pietraszki