Powstaną dwa Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej

Data opublikowania:

Zdjęcie wspólne

10,75 miliona złotych zostanie przeznaczone na utworzenie i działalność Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej, jakie niebawem zostaną utworzone w naszym województwie. Zostaną one stworzone w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Umowy na dofinansowanie podpisał członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Piotr Żołądek.

Umowy zostały podpisane w ramach Poddziałania 9.3.1 „Wsparcie sektora ekonomii społecznej”. Poddziałanie „Wsparcie sektora ekonomii społecznej”. Przewiduje ono utworzenie w regionie świętokrzyskim dwóch Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – jeden dla subregionu południowego (powiaty: włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, buski, staszowski, opatowski i sandomierski) oraz jeden dla subregionu północnego (powiaty: kielecki, konecki, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki i miasto Kielce).

- Jest to działanie niezwykle istotne i ważne z punktu widzenia strategii województwa. Dzięki niemu pobudzamy aktywność społeczną i skutecznie przeciwdziałamy negatywnym zjawiskom. Cieszymy się, że deprecjonowane niedawno przez niektórych środki miękkie przyczynią się do rozwoju w tym obszarze i świetnie uzupełnią tzw. środki twarde. Wybrane podmioty tworzą partnerstwo z innymi, co jest kolejnym pozytywnym aspektem tego naboru. W przyszłym roku planujemy ponad 40 podobnych konkursów i zachęcam państwa do aplikacji w nich - mówił Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wyniosła 10 750 000 PLN. Pula ta została podzielona po połowie pomiędzy oba subregiony województwa - po 5 375 000 PLN. Poziom dofinansowania wynosi 95% kosztów kwalifikowanych + 5% wkładu własnego.

- Cieszę się bardzo, że udało nam się te umowy podpisać. Działania te są bardzo ważne, ale też ambitne i przysłużą się do realizacji celów programowych. Jestem pewna, że dużo dobrego uda się państwu zrobić - powiedziała Aleksandra Marcinkowska, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

W ramach podpisanych umów stworzone zostaną dwa ośrodki. W subregionie południowym powstanie Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Caritas Diecezji Kieleckiej, przygotowany w partnerstwie z Fundacją Centrum Europy Lokalnej oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. W subregionie północnym powstanie natomiast Kielecko - Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Projekt ośrodka przygotowało Stowarzyszenie Integracja i Rozwój w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej Cal, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg oraz Fundacją Pestka.

- Zadaniami ośrodków ekonomii społecznej będą kompleksowe usługi wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w tym usługi animacyjne, inkubacyjne i biznesowe. Ich zadaniem będzie także udzielanie dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących lub nowo tworzonych przedsiębiorstwach społecznych oraz tworzenie regionalnych i lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej w tym klastrów ekonomii społecznej - wyjaśniał Adam Żebrowski, zastępca dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Oba projekty będą realizowane przez najbliższe 3 lata, do końca sierpnia 2019 roku.

Źródło: www.sejmik.kielce.pl

Galeria zdjęć

  • Piotr Żołądek
  • Podpisanie umowy
  • Podpisanie umowy
  • Wspólne zdjęcie