Wsparcie dla 17 Lokalnych Grup Działania

Data opublikowania:

Podpisywanie umów Lokalnych Grup Działania z przedstawicielami zarządu województwa

Marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik i członek Zarządu Marek Jońca podpisali umowy z Lokalnymi Grupami Działania. Pomoc w wysokość 74.000 zł otrzyma 17 podmiotów na przygotowanie strategii rozwoju na lata 2021-2027 z udziałem lokalnych społeczności. W wydarzeniu wzięły udział radne Sejmiku: Magdalena Zieleń i Bogusława Wypych.

Lokalnym Grupom Działania przyznano pomoc na operacje „Wsparcie przygotowawcze” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

– Dziś podsialiśmy umowy z 17 Lokalnymi Grupami Działania, w sumie na prawie milion złotych. Każda z grup otrzyma po 74 tysiące złotych na przygotowanie swoich strategii lokalnych. LGD dla społeczności lokalnych tworzą wiele cennych inicjatyw – mówi marszałek Andrzej Bętkowski.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na przygotowanie lokalnych strategii rozwoju na lata 2021-2027 z udziałem lokalnych społeczności.

– Podstawowym celem opracowania strategii rozwoju LGD jest udział społeczności lokalnej, organizacji pozarządowych, których na obszarach wiejskich jest bardzo dużo np. są to ochotnicze straże pożarne, czy koła gospodyń wiejskich. Ważne, aby ta strategia była opracowana pod konkretne potrzeby mieszkańców – dodaje członek Zarządu Marek Jońca.

W ramach realizowanych działań zmierzających do opracowania dokumentu strategicznego przeprowadzane będą między innymi konsultacje zgodnie z przyjętym planem włączenia społeczności w proces tworzenia LSR. Jedną z form konsultacji będą spotkania z mieszkańcami, odbywające się w każdej gminie obszaru objętego LSR.

Powstałe strategie będą podstawą dalszego funkcjonowania LGD w kolejnej perspektywie finansowej. O Europejskim Funduszu Społecznym w nowej perspektywie finansowej na lata 2021 – 2027 mówiła wicemarszałek Renata Janik, zachęcając LGD do korzystania z środków przyznanych dla województwa świętokrzyskiego.

– Z Europejskiego Funduszu Społecznego mamy do dyspozycji 53 mln euro, to bardzo duże środki. Zachęcamy państwa do aplikowania i korzystania z nich – mówi wicemarszałek Renata Janik. Więcej o nowych programach Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

LGD, które otrzymały pomoc na “wsparcie przygotowawcze”:

 1. Lokalna Grupa Działania  – Dorzecze Wisły
 2. Lokalna Grupa Działania “Białe Ługi”
 3.  Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego
 4. Lokalna Grupa Działania “Region Włoszczowski”
 5. Lokalna Grupa Działania PONIDZIE
 6. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Ziemia Jędrzejowska  – GRYF”
 7. Lokalna Grupa Działania “Perły Ponidzia”
 8. Lokalna Grupa Działania   “Dorzecze Bobrzy”
 9. Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”
 10. Lokalna Grupa Działania   “Nad Czarną i Pilicą”
 11. Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej
 12. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Razem na Piaskowcu”
 13. Lokalna Grupa Działania “Królewskie Ponidzie”
 14. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
 15. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Krzemienny Krąg”
 16. Lokalna Grupa Działania “Perły Czarnej Nidy”
 17. Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Działania – U ŻRÓDEŁ”

Galeria zdjęć

 • Podpisywanie umów Lokalnych Grup Działania z przedstawicielami zarządu województwa
 • Podpisywanie umów Lokalnych Grup Działania z przedstawicielami zarządu województwa
 • Podpisywanie umów Lokalnych Grup Działania z przedstawicielami zarządu województwa
 • Podpisywanie umów Lokalnych Grup Działania z przedstawicielami zarządu województwa
 • Podpisywanie umów Lokalnych Grup Działania z przedstawicielami zarządu województwa
 • Podpisywanie umów Lokalnych Grup Działania z przedstawicielami zarządu województwa
 • Podpisywanie umów Lokalnych Grup Działania z przedstawicielami zarządu województwa
 • Podpisywanie umów Lokalnych Grup Działania z przedstawicielami zarządu województwa
 • Podpisywanie umów Lokalnych Grup Działania z przedstawicielami zarządu województwa
 • Podpisywanie umów Lokalnych Grup Działania z przedstawicielami zarządu województwa
 • Podpisywanie umów Lokalnych Grup Działania z przedstawicielami zarządu województwa
 • Podpisywanie umów Lokalnych Grup Działania z przedstawicielami zarządu województwa
 • Podpisywanie umów Lokalnych Grup Działania z przedstawicielami zarządu województwa
 • Podpisywanie umów Lokalnych Grup Działania z przedstawicielami zarządu województwa
 • Podpisywanie umów Lokalnych Grup Działania z przedstawicielami zarządu województwa
 • Podpisywanie umów Lokalnych Grup Działania z przedstawicielami zarządu województwa
 • Podpisywanie umów Lokalnych Grup Działania z przedstawicielami zarządu województwa
 • Podpisywanie umów Lokalnych Grup Działania z przedstawicielami zarządu województwa
 • Podpisywanie umów Lokalnych Grup Działania z przedstawicielami zarządu województwa
 • Podpisywanie umów Lokalnych Grup Działania z przedstawicielami zarządu województwa
 • Podpisywanie umów Lokalnych Grup Działania z przedstawicielami zarządu województwa
 • Podpisywanie umów Lokalnych Grup Działania z przedstawicielami zarządu województwa
 • Podpisywanie umów Lokalnych Grup Działania z przedstawicielami zarządu województwa
 • Podpisywanie umów Lokalnych Grup Działania z przedstawicielami zarządu województwa
 • Podpisywanie umów Lokalnych Grup Działania z przedstawicielami zarządu województwa
 • Podpisywanie umów Lokalnych Grup Działania z przedstawicielami zarządu województwa
 • Podpisywanie umów Lokalnych Grup Działania z przedstawicielami zarządu województwa