Spotkanie Grupy Tematycznej online

Data opublikowania:

Plansza tytułowa prezentacji Realizacja usług społecznych przez podmioty ekonomii społecznej

14 czerwca 2021 r. z inicjatywy ROPS spotkali się członkowie Grupy Tematycznej do spraw współpracy międzyinstytucjonalnej (OPS, PCPR, PUP, NGO) oraz przedstawiciele Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Spotkanie odbyło się w formule online. Podczas spotkania omówiono założenia do projektu ustawy oraz rozmawiano głównie o realizacji usług społecznych oraz relacjach jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej. Członkowie grupy dyskutowali o zapisach projektu ustawy w tym zakresie i wypracowali wspólne stanowisko.

Galeria zdjęć

  • Zrzut ekranu programu zoom z omawianą prezentacją i listą uczestników spotkania
  • Zrzut ekranu programu zoom z omawianą prezentacją i listą uczestników spotkania
  • Zrzut ekranu programu zoom z listą uczestników spotkania