Fundusze UE dla województwa świętokrzyskiego

Data opublikowania:

Od lewej Jacek Sułek, Renata Janik, Andrzej Bętkowski, Grzegorz Banaś i Katarzyna Kubicka

Jakie wsparcie unijne dla województwa świętokrzyskiego i na jakie przedsięwzięcia? O tym rozmawiano podczas czwartkowego spotkania z udziałem m. in. marszałka województwa świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego i wicemarszałek Renaty Janik. Dyskusja poświęcona była nowemu programowi regionalnemu na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.

130 osób uczestniczyło w odbywającym się w formule online spotkaniu członków grup roboczych, wspierających przygotowanie nowego programu regionalnego na lata 2021-2027. W grupie tej znaleźli się m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządów, instytucji działających w naszym regionie, placówek kultury i służby zdrowia. Celem grup roboczych jest koordynacja i merytoryczne wsparcie prac z zakresu przygotowania nowego programu oraz wypracowanie najbardziej optymalnych zapisów, uwzględniających istotne potrzeby naszego regionu, w ramach obowiązujących przepisów, regulujących perspektywę finansową Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

– Prowadzimy intensywne prace nad przygotowaniem optymalnych zapisów nowego programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego. Wasze doświadczenie i praca w grupach roboczych stanowi ogromne wsparcie przy konstrukcji programu regionalnego na lata 2021 -2027, co w konsekwencji przełoży się na rozwój naszego województwa – powiedział Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego, otwierając spotkanie.

Wicemarszałek województwa Renata Janik dodała, że region świętokrzyski potrzebuje środków finansowych z Unii Europejskiej, by wyrównywać różnice rozwojowe.

– Konieczna jest współpraca nas wszystkich, by jak najlepiej wydawać unijne fundusze, musimy bowiem zadbać o naszych mieszkańców i przyszłość regionu świętokrzyskiego – podkreśliła wicemarszałek Janik.

Do aktywnego współdziałania przy przygotowaniu programu regionalnego na najbliższe lata namawiał także Grzegorz Banaś – przewodniczący Komisji Strategii, Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Semiku Województwa Świętokrzyskiego.

Podczas czwartkowego spotkania rozmawiano o tym na jakie fundusze unijne może liczyć w nowej perspektywie region świętokrzyski. Jak podkreślił Jacek Sułek – dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – kwota, którą województwo ma już zagwarantowaną, to 1 mld 106 mln euro, z czego 829 mln euro ma być przeznaczona na tzw. projekty twarde realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zaś 277 mln euro wesprze projekty miękkie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego+. Władze samorządowe regionu liczą jednak, że unijne wsparcie w ramach RPO nie zakończy się na tej kwocie, negocjujemy bowiem dodatkowe środki.

Gdzie położone zostaną akcenty w nowym regionalnym programie operacyjnym? Opracowane w ramach EFRR priorytety skupiają się na sześciu celach: konkurencyjna gospodarka, region przyjazny dla środowiska, mobilność miejska, dostępne świętokrzyskie, świętokrzyskie dla mieszkańców oraz wspólnota i przestrzeń.

– Odzwierciedlają one to, co zostało zawarte w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ – podkreślił Jacek Sułek.

O najważniejszych wyzwaniach, przed którymi stoi Europejski Fundusz Społeczny+ mówiła Katarzyna Kubicka – dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

– Środki z EFS+ to inwestycja w człowieka, w jego edukację, wiedzę, rozwój, to są pieniądze, które są blisko ludzi – podkreśliła dyrektor Kubicka.

Działania miękkie skupiać się będą na priorytetach: profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców, edukacja na wszystkich etapach życia, usługi społeczne i zdrowotne oraz aktywni na rynku pracy.

Czwartkowemu spotkaniu towarzyszyła ożywiona dyskusja. Jak podkreślił dyrektor Sułek, założenie jest takie, by do końca września sfinalizowały się prace nad projektem programu regionalnego, tak by w październiku dokument ten został przedłożony Komisji Europejskiej.