V Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Data opublikowania:

Zapraszamy do udziału w V Ogólnopolskim Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej. W ramach wydarzenia zaplanowano cykl spotkań online w różnych formułach, w tym w nowatorskiej formule open space technology.

Konferencje odbędą się w następujących terminach:

  • 26 maja – Oblicza ekonomii społecznej – misja i wyzwania,
  • 9 czerwca – Ekonomia społeczna w krajowej polityce publicznej,
  • 16 czerwca – Przedsiębiorczość społeczna w czasie pandemii,
  • 22 czerwca – Wyzwania dla sektora ekonomii społecznej w perspektywie do 2030,
  • 30 czerwca – Open Space Technology. Ekonomia społeczna w centrum zmieniającego się świata – szanse i wyzwania.

Forum organizowane jest w ramach partnerskiej współpracy Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Uniwersytet Warszawski, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w projekcie pn. „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej".

Szczegółowe informacje wraz z programem spotkania dostępne są na stronie
https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/index.php?document=4234

Formularz rejestracyjny dostępny jest pod linkiem
https://forms.gle/LeBd2ojMNfgimgp69