Rozstrzygnięto Konkursy Ofert z zakresu polityki społecznej oraz ekonomii społecznej

Data opublikowania:

Tryby z ikonami powiązanymi tematycznie z ekonomią

Podczas posiedzenia w dniu 21.04.2021 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwały w sprawie podziału środków przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2021 r. z zakresu polityki społecznej oraz ekonomii społecznej.

Ogłoszone w dniu 8 marca 2021 r. Otwarte Konkursy Ofert cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony świętokrzyskich organizacji pozarządowych. Łącznie
na oba te zakresy wpłynęło aż 166 ofert.

Z zakresu polityki społecznej wpłynęło 134 oferty z:

  1. pomocy społecznej - 50 ofert
  2. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 15 ofert
  3. przeciwdziałania przemocy - 18 ofert
  4. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych- 51 ofert

Dofinansowano 71 ofert na łączną  kwotę w wysokości 840 000,00 zł.

Natomiast z zakresu ekonomii społecznej wpłynęło 32 oferty. Łącznie kwotę 40 000,00 zł rozdzielono dla 10 organizacji pozarządowych z Województwa Świętokrzyskiego.

Jak zaznacza Wicemarszałek Renta Janik – Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął dziś decyzję o wyborze najlepszych pod względem formalnym i merytorycznym ofert  i udzieleniu dotacji. Łącznie rozdysponowano środki w wysokość 880 000,00 zł.
I jak dodaje – Niezwykle cieszę się, że w tegorocznej edycji Otwartego Konkursu Ofert zaangażowało się tak wiele organizacji pozarządowych. Złożone oferty były bogate w szereg intersujących działań na rzecz społeczności regionalnej zwłaszcza dla osób z niepełnoprawnościami i seniorów. Środki pochodzące z budżetu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego pozwolą na m. in. nagranie spotu w ramach kampanii społecznej czy organizację na przykład spotkań integracyjnych, wydarzeń sportowych i zajęć terapeutycznych.

Wykaz podmiotów, które uzyskały dofinansowanie we wskazanych wyżej zakresach, znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Ekonomia społeczna:

http://bip.sejmik.kielce.pl/92-w-zakresie-polityki-spolecznej/9169-uchwala-w-sprawie-podzialu-srodkow-otwartego-konkursu-ofert-na-wspieranie-realizacji-zadan-publicznych-wojewodztwa-swietokrzyskiego-w-2021-roku-z-zakresu-ekonomii-spolecznej.html

Polityka społeczna:

http://bip.sejmik.kielce.pl/92-w-zakresie-polityki-spolecznej/9169-uchwala-w-sprawie-podzialu-srodkow-otwartego-konkursu-ofert-na-wspieranie-realizacji-zadan-publicznych-wojewodztwa-swietokrzyskiego-w-2021-roku-z-zakresu-ekonomii-spolecznej.html