Rozpoczęliśmy prace diagnostyczne przy nowym Regionalnym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Świętokrzyskim

Data opublikowania:

Zrzut ekranu ze spotkania prowadzonego online

W dniu 25 lutego odbyło się pierwsze spotkanie nowo utworzonej Grupy Tematycznej ds. diagnozy sektora ekonomii społecznej na potrzeby aktualizacji Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na kolejne lata.

Spotkanie zorganizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach projektu pozakonkursowego „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, przy wsparciu merytorycznym realizatorów projektu „Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej - II”.

Celem Grupy jest określenie potencjału, potrzeb i problemów ekonomii społecznej
w województwie świętokrzyskim. Jest to niezbędne do opracowania Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, który określi cele i kierunki rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie na najbliższe lata. 

Spotkanie odbyło się w formule online. Udział w nim wzięło blisko 40 przedstawicieli:

  • ośrodków wsparcia ekonomii społecznej,
  • podmiotów ekonomii społecznej, w tym podmiotów o charakterze reintegracyjnym,
  • organizacji pozarządowych;
  • jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych,
  • organizacji i instytucji wspierających rozwój ekonomii społecznej;
  • świętokrzyskich uczelni wyższych i  biznesu.

Pierwsze spotkanie było próbą dokonania analizy SWOT sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim. Omówiono m.in. mocne i słabe sektora w naszym regionie, wskazując jednocześnie na wyzwania, jakie stoją przed ekonomią społeczną w przyszłości. Spotkanie moderowali eksperci z projektu „SIRES-II”.

 

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za udział i zaangażowanie.