Otwarty konkurs „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021”

Data opublikowania:

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021” i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów. Wnioski można składać do 1 lutego 2021 r.

Priorytet I Usługi reintegracyjne.

Priorytet II Ścieżki reintegracji.

Priorytet III Włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych.

Priorytet IV Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży.

Więcej informacji, regulamin, załączniki:
https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-programu-od-wykluczenia-do-aktywizacji-edycja-2021?fbclid=IwAR3ryvLakUQPQdUrfLhEQHYnyTwXf_hIm3L5hJxRg1_lRWbRFyFAVqT7m9s