ROPS dostarczył maseczki ochronne wielokrotnego użytku

Data opublikowania:

Na zdjęciu (od lewej): Ludomir Leszczyński, Mariusz Brelski -, Paweł Gładkiewicz, Maciej Gawin i Magdalena Konieczna

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego realizując projekt „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Europejskiego zrezygnował z części działań projektowych takich jak: wizyty studyjne, spotkania równościowego „Bez barier”, warsztatów oraz Gali „Lider Ekonomii Społecznej”.

Zaoszczędzone środki finansowe z projektu w kwocie 185 tys. zł przeznaczyliśmy na wsparcie świętokrzyskich podmiotów ekonomii społecznej. W związku z tym zlecono im wyprodukowanie 35 000 tys. bawełnianych maseczek ochronnych wielokrotnego użytku. – tłumaczy Wicemarszałek Województwa Renata Janik.

To ogromne wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej. Epidemia COVID-19 zmniejszyła znacząco nasze wpływy z innej działalności. Maseczki szyjemy własnymi siłami, robią to nasi pracownicy i dodatkowe osoby które zatrudniliśmy – studenci i osoby bezrobotne. Mamy nadzieje, że to początek działań wspierających jakie województwo świętokrzyskie ma przygotowane dla organizacji pozarządowych i PES. – mówi Prezes Zarządu Nowe Media Świętokrzyskie sp. z o.o. non profit Dariusz Musiał.

Trochę faktów i liczb:

Ilość podmiotów ekonomii społecznej, którym zlecono szycie maseczek – 14

Ilość uszytych maseczek: 35 014 sztuk

Ilość podmiotów, którym przekazano maseczki: 109

 • 38 domów pomocy społecznej;
 • 16 stowarzyszeń;
 • garnizon świętokrzyskiej policji;
 • komenda województwa Państwowej Straży Pożarnej;
 • 17 ochotniczych straży pożarnych;
 • związek sybiraków
 • MOPR Kielce- organizowanie społeczności lokalnej – 3 ulice;
 • 1 hospicjum;
 • Świętokrzyska Rada Seniorów;
 • seniorzy z 3 gmin;
 • 2 Uniwersytety III Wieku;
 • Świętokrzyski Klub Amazonki;
 • 7 szkół podstawowych (w tym 1 przedszkole);
 • 2 koła gospodyń wiejskich;
 • 1 zakład opiekuńczo-leczniczy;
 • Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny;
 • 1 zespół poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • 1 fundacja;
 • 3 kluby sportowe;
 • 2 Grupy ratownictwa PCK;
 • Koło Kieleckie Towarzystwa Pomocy Św. Brata Alberta;
 • Bractwo im. Św. Brata Alberta;
 • Akademia Innowacji Społecznych;
 • Towarzystwo wspierania rozwoju powiatu „Wszechnica Konecka”
 • Polskie Radio Kielce;

Kwota przeznaczona na zakup maseczek: 183 570 zł

WYKAZ PES, którym zlecono szycie maseczek:

 • Zakład Aktywności Zawodowej w Kielcach – 2700 szt.
 • Fundacja "Centrum Rozwoju regionalnego EDUBAŁT (Bałtów) – 4 000 szt.
 • Stowarzyszenie Mieszkańców Piasecznej Górki "Z górki" (Piaseczna Górka, gm. Morawica) – - 2 180 szt.
 • Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie (Kielce) – 1 500 szt.
 • Fundacja Anielskie Skrzydła (Ostrowiec Świętokrzyski) – 10 000 szt.
 • Fundacja Pomocna Dłoń (Ostrowiec Świętokrzyski) – 800 szt.
 • Stowarzyszenie "Galeria na Szlaku" (Jędrzejów) – 1 500 szt.
 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Końskich – 500 szt.
 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Ostrowie (Ostrów, gm. Krasocin) – 200 szt.
 • Spółdzielnia socjalna "Porządek musi być" (Sadowie) – 700 szt.
 • Spółka non-profit "Nowe Media Świętokrzyskie"(Włoszczowa) – 4 700 szt.
 • Fundacja "Perspektywy i Rozwój" (Sędziszów) – 1 000 szt.
 • Centrum Integracji Społecznej (Kielce) – 1 500 szt.
 • Spółdzielnia socjalna "STAR 2006" (Starachowice) – 3 734 szt.

Wszystkim, którzy szyli maseczki, pomagają i przyczyniają się do pomocy najbardziej potrzebującym serdecznie dziękujemy. Jesteście wielcy!

Galeria zdjęć

 • 27.04.2020. Busko-Zdrój. Pomoc dla domów pomocy społecznej. Na zdjęciu (od lewej): Ludomir Leszczyński - radny Rady Powiatu Buskiego, Mariusz Brelski - przedstawiciel urzędu marszałkowskiego, Paweł Gładkiewicz, Maciej Gawin - radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i Magdalena Konieczna - radna Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
 • Przekazanie maseczek Policji – Dyrekcja ROPS: dyr. Elżbieta Korus, Za- ca Arkadiusz Ślipikowski, wicemarszałek Renata Janik i przedstawiciel policji
 • Pani Magdalena Zieleń, radna sejmiku Urzędu Marszałkowskiego przekazuje maseczki DPS Baćkowice