Konkurs „MIKRODOTACJE ŚOWES NA LOKALNE INICJATYWY SPOŁECZNE – EDYCJA 2020”

Data opublikowania:

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES) w ramach konkursu pn. „MIKRODOTACJE ŚOWES NA LOKALNE INICJATYWY SPOŁECZNE – EDYCJA 2020” ogłasza nabór na projekty, które inicjują współpracę lokalną na rzecz rozwoju aktywności społecznej w środowisku lokalnym z uwzględnieniem ekonomii społecznej lub na tworzenie lokalnej współpracy międzysektorowej.

Operatorem konkursu jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego - Partner projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)”.

Konkurs jest skierowany do grup nieformalnych oraz organizacji pozarządowych z obszaru działania Świętokrzyskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, obejmującego następujące powiaty województwa świętokrzyskiego: włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, buski, kazimierski, opatowski, staszowski, sandomierski.

W ramach Konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na zadania, które:

  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych;
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji;
  • przewidują takie działania, które skierowane są do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności;
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności;
  • będą efektywnie angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe
  • wpisują się w sferę działalności pożytku publicznego (Art. 4.1 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z późniejszymi zmianami)

Kwota jednej mikrodotacji wynosi maksymalnie do 5.000,00 zł.

Środki przeznaczone na mikrodotacje w edycji 2020 r.  to 50.000,00 zł.

Inicjatywy zgłoszone w ramach konkursu powinny być zrealizowane w okresie od 10.08.2020 r. do 31.05.2021 r.

Wnioski składane są wyłącznie mailowo (skany podpisanych dokumentów)  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania wniosków: 07.07.2020 r. do godziny 23.59.

Poniżej załączony jest Regulamin Konkursu wraz z załącznikami.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać u Operatora (Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego – Świętokrzyskie Centrum FRDL z siedzibą w Kielcach, ul. Sienkiewicza 78) drogą mailową.

Osoby do kontaktu:
Sylwia Gralec Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jolanta Turalska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
oraz w Biurach Terenowych ŚOWES, których dane kontaktowe znajdują się na stronie: www.sowes.pl

Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś priorytetowa 09.00.00: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 09.03.00: Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 09.03.01 Wsparcie sektora ekonomii społecznej (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020).