Ważne dla sektora ekonomii społecznej

Data opublikowania:

Urząd Statystyczny w Krakowie prowadzi badanie ES-S Sprawozdanie o działalności spółdzielni: pracy, socjalnych, inwalidów i niewidomych, którego celem jest opracowanie informacji i wskaźników opisujących kondycję spółdzielni i sektora ekonomii społecznej w Polsce na potrzeby planowania, programowania oraz oceny efektywności w obszarze gospodarki społecznej.

Badanie jest realizowane w ramach projektu: „Zintegrowany System Monitorowana Sektora Ekonomii Społecznej” w partnerstwie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W celu uzyskania wiarygodnych danych ważne jest, aby w badaniu wzięły udział wszystkie podmioty, którym dedykowany jest formularz.

PODMIOTY, KTÓRYM DEDYKOWANA JEST ANKIETA/BADANIE:

  • spółdzielnie socjalne,
  • spółdzielnie inwalidów,
  • spółdzielnie pracy,
  • spółdzielnie niewidomych.

CZAS POTRZEBNY NA ZEBRANIE INFORMACJI:

Ankietę powinny wypełnić indywidualnie spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i spółdzielnie niewidomych z terenu województwa świętokrzyskiego. Spółdzielnie przesyłają ankietę za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego w Krakowie lub – w wyjątkowych sytuacjach - na adresy mailowe pracowników GUS w terminie do 12 czerwca 2020r.

Szczegółowe informacje i formularz:

https://krakow.stat.gov.pl/…/badanie-wybranych-typow-spoldz…
https://krakow.stat.gov.pl/…/osrodek-badani…/oso-formularze/