Poznaliśmy świętokrzyskich Liderów Ekonomii Społecznej 2019!

Data opublikowania:

Poznaliśmy świętokrzyskich Liderów Ekonomii Społecznej 2019!

Na co dzień pracują na rzecz promowania postaw prospołecznych i upowszechniania ekonomii społecznej w samorządach, stowarzyszeniach i przedsiębiorstwach. 15 listopada, podczas uroczystej gali odbywającej się w Centrum Kongresowym Targów Kielce, docenieni zostali: w kategorii Samorząd Prospołeczny – Gmina Bieliny, w kategorii Biznes Prospołeczny – Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, w kategorii Podmiot Ekonomii Społecznej – Fundacja „Anielskie Skrzydła” z Ostrowca Świętokrzyskiego. Nagrodą Specjalną za specjalny wkład w rozwój ekonomii społecznej na terenie województwa świętokrzyskiego uhonorowana została Gmina Starachowice. To laureaci tegorocznej edycji konkursu Lider Ekonomii Społecznej organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

 Uroczystość zorganizowana w Targach Kielce dedykowana była wszystkim tym, którzy na pierwszym miejscu stawiają człowieka i jego potrzeby. Celem konkursu jest promowanie postaw prospołecznych zgodnie z ideą odpowiedzialności społecznej, upowszechnianie ekonomii społecznej w regionie oraz propagowanie narzędzi i rozwiązań wspierających włączenie społeczne. Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: Samorząd Prospołeczny – nagradzane są samorządy, które w swoich działaniach kierują się prospołecznymi wartościami, Biznes Prospołeczny, który na równi z ekonomicznym rachunkiem zysków i strat stawia realizację celów społecznych oraz Podmioty Ekonomii Społecznej, które z zasady zajmują się reintegracją tych, którzy najbardziej tego potrzebują.

– Dziś honorujemy przedsiębiorstwa, samorządy i podmioty ekonomii społecznej, które z ogromną atencją wspierają każdego dnia osoby potrzebujące. Obecnie na terenie województwa świętokrzyskiego działają dwadzieścia trzy takie podmioty, ale każdego roku ta grupa powiększa się. Jako Samorząd Województwa Świętokrzyskiego poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej chcemy wspierać wszystkie podmioty po to, aby nasza gospodarka się rozwijała. A rozwój nie nastąpi, jeśli trzy wspomniane grupy czyli samorządy, przedsiębiorcy i organizacje samorządowe nie będą nawzajem się uzupełniać – mówiła podczas gali Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego. – Serdecznie Państwu dziękuję za wszystko, co robicie każdego dnia. Dziś wręczamy statuetki i wyróżnienia w konkursie Lider Ekonomii Społecznej, ale tak naprawdę wszyscy Państwo jesteście liderami w tym co robicie – dodała Renata Janik.

Do Konkursu zgłoszono dziesiątki instytucji, co sprawiło, że – jak wspomniała wicemarszałek Renata Janik – Kapituła Konkursu miała bardzo trudny wybór. Do rywalizacji stanęli najlepsi z najlepszych. Po burzliwych naradach, po wielu godzinach ustaleń – Kapitule udało się wytypować laureatów.

W kategorii Samorząd Prospołeczny nagrodę otrzymała Gmina Bieliny, zaś wyróżnienia Miasto Kielce i Powiat Kielecki. Gmina Bieliny została nagrodzona za wielopłaszczyznową współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi, inicjowanie i uczestnictwo w wielu inicjatywach o charakterze społecznym oraz realizację projektów, w ramach których wspierana jest ekonomia społeczna. Jak podkreślał odbierając statuetkę wójt gminy Sławomir Kopacz, nagroda Lider Ekonomii Społecznej jest dla niego szczególnie wyjątkowa ponieważ odwołuje się do tego, co jest kwintesencją samorządu.

– Samorządność to działanie na rzecz wspólnoty. W gminie Bieliny staramy się tworzyć wspólnoty, również z udziałem tych osób, którzy w pewnym momencie poczuły się wykluczone. Odbywa się to na wielu płaszczyznach; zarówno z udziałem organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, różnych grup zawodowych i społecznych. Na tyle się to udaje, że w pierwszym etapie dochodzi do włączenia społecznego tych osób, a później także do włączenia ekonomicznego. I to jest główny cel nad którym powinniśmy wszyscy pracować – powiedział Sławomir Kopacz.

W kategorii Biznes Prospołeczny zwyciężyła Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, zaś wyróżnienia trafiły do Banku Spółdzielczego w Sędziszowie oraz firmy FORMASTER S.A.

Z kolei w kategorii Podmiot Ekonomii Społecznej zaszczytnym tytułem Lidera Ekonomii Społecznej oraz statuetką uhonorowana została Fundacja „Anielskie Skrzydła” z Ostrowca Świętokrzyskiego, a wyróżnienia otrzymały Spółdzielnia Socjalna „Przysmak” i Spółdzielnia Socjalna „Kazimierskie Smaki”.

Kapituła w tym roku postanowiła po raz pierwszy przyznać również Nagrodę Specjalną za specjalny wkład w rozwój ekonomii społecznej na terenie naszego województwa. Uhonorowana została nią Gmina Starachowice, która w opinii Kapituły przyczyniła się do rozwoju Ekonomii Społecznej, wdrażając innowacyjne rozwiązania.

Nagrody i wyróżnienia laureatom konkursu wręczali gospodarze uroczystości – wicemarszałek Renata Janik oraz Marek Strzała, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. W wydarzeniu wzięli także udział m.in. senator Krzysztof Słoń oraz poseł Czesław Siekierski.

Galę uświetnili znakomitymi występami wokalnymi m.in. stypendysta „Fundacji Nasze Zdrowie”, aktor Teatru Daję Słowo Wojciech Makowski i działający przy Warsztatach Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie zespół Grześki. Gwiazdą wieczoru był zespół Raz Dwa Trzy.

Galeria zdjęć

 • Poznaliśmy świętokrzyskich Liderów Ekonomii Społecznej 2019!
 • Poznaliśmy świętokrzyskich Liderów Ekonomii Społecznej 2019!
 • Poznaliśmy świętokrzyskich Liderów Ekonomii Społecznej 2019!
 • Poznaliśmy świętokrzyskich Liderów Ekonomii Społecznej 2019!
 • Poznaliśmy świętokrzyskich Liderów Ekonomii Społecznej 2019!
 • Poznaliśmy świętokrzyskich Liderów Ekonomii Społecznej 2019!
 • Poznaliśmy świętokrzyskich Liderów Ekonomii Społecznej 2019!
 • Poznaliśmy świętokrzyskich Liderów Ekonomii Społecznej 2019!
 • Poznaliśmy świętokrzyskich Liderów Ekonomii Społecznej 2019!
 • Poznaliśmy świętokrzyskich Liderów Ekonomii Społecznej 2019!
 • Poznaliśmy świętokrzyskich Liderów Ekonomii Społecznej 2019!
 • Poznaliśmy świętokrzyskich Liderów Ekonomii Społecznej 2019!
 • Poznaliśmy świętokrzyskich Liderów Ekonomii Społecznej 2019!
 • Poznaliśmy świętokrzyskich Liderów Ekonomii Społecznej 2019!
 • Poznaliśmy świętokrzyskich Liderów Ekonomii Społecznej 2019!
 • Poznaliśmy świętokrzyskich Liderów Ekonomii Społecznej 2019!
 • Poznaliśmy świętokrzyskich Liderów Ekonomii Społecznej 2019!
 • Poznaliśmy świętokrzyskich Liderów Ekonomii Społecznej 2019!
 • Poznaliśmy świętokrzyskich Liderów Ekonomii Społecznej 2019!
 • Poznaliśmy świętokrzyskich Liderów Ekonomii Społecznej 2019!
 • Poznaliśmy świętokrzyskich Liderów Ekonomii Społecznej 2019!
 • Poznaliśmy świętokrzyskich Liderów Ekonomii Społecznej 2019!