Do obejrzenia i nie tylko: Webinarium o stosowaniu aspektów społecznych w zamówieniach publicznych

Data opublikowania:

Zapraszamy do zapoznania się z webinarium o stosowaniu aspektów społecznych w zamówieniach publicznych zorganizowanego w ramach projektu: Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej” (SIRES) realizowanego w ramach Działania 2.9 Rozwój Ekonomii Społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Tematyka webinarium skierowana jest do m.in.: realizatorów projektów w ramach EFS/RPO, podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne – potencjalnych dostarczycieli usług i produktów spełniających warunki tzw. społecznie odpowiedzialnych zamówień oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Relacja video z webinarium:

 

Materiały do pobrania tutaj – link do załączonych plików

Więcej o projekcie (SIRES): https://www.sires.ekonomiaspoleczna.pl

Biuro projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej”:
Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych
Oleandrów 6
00-629 Warszawa
tel. do biura projektu 535 404 880