Zaproszenie na wizytę studyjną „Dobre praktyki ekonomii społecznej i organizowania społeczności lokalnej”– wyjazdowe warsztaty szkoleniowe (województwo śląskie)

Data opublikowania:

Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do wzięcia udziału w wizycie studyjnej: „Dobre praktyki ekonomii społecznej i organizowania społeczności lokalnej” – wyjazdowe warsztaty szkoleniowe (województwo śląskie).

Termin: 04-06.09.2019

Hotel: Quality Silesian*** Katowice

Zaproszenie  skierowane są do przedstawicieli podmiotów wspierających sektor ekonomii społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego - administracji publicznej (JST, administracja rządowa), jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych, i innych interesariuszy ekonomii społecznej.

CEL WARSZTATÓW:

  • poznanie praktycznych aspektów funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz systemu wsparcia i współpracy pomiędzy instytucjami życia publicznego, społecznego i gospodarczego na rzecz sektora ekonomii społecznej na przykładzie Miasta Częstochowa oraz Miasta Cieszyn;
  • poznanie możliwości wykorzystania instrumentów ekonomii społecznej w rozwoju lokalnym i aktywizacji społeczności lokalnych w zakresie minimalizowania zjawiska wykluczenia społecznego na przykładzie osiedla Nikiszowiec (Katowice) i Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być Razem”;
  • przedstawienie dobrych praktyk ekonomii społecznej dotyczących partnerstw międzysektorowych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 342-11-40

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o wypełnienie formularza wraz z  załącznikami i przesłanie skanu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. a następnie dostarczenie oryginału kompletu dokumentu:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
Budynek C2 p. 307, III piętro

Uwaga! Warunkiem udziału jest złożenie ORYGINAŁU kompletu dokumentów (załączniki od 1 do 4).

Na zgłoszenia czekamy do 27.08.2019 r.

Warsztaty realizowane są w ramach projektu pozakonkursowego „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej.