Warsztaty kompetencji przyszłych liderów ekonomii społecznej

Data opublikowania:

Uczestnicy warsztatów

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przeprowadził w dniach 1-2 lipca i 8-9 lipca 2019 roku cykl dwóch dwudniowych warsztatów pn.: „Lider ekonomii społecznej”.

W warsztatach udział wzięli przedstawiciele podmiotów wspierających sektor ekonomii społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego: administracji publicznej, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych i innych interesariuszy ekonomii społecznej.

Podczas warsztatów uczestnicy mieli możliwość zdobyć wiedzę na temat roli, jaką pełni Lider w prowadzeniu działań, mających na celu rozwój ekonomii społecznej oraz rozwój lokalnej społeczności. Ponadto otrzymali wiedzę, dotyczącą umiejętności w zakresie partycypacji publicznej i kompetencji moderacyjnych osób, które pracują ze wspólnotami lokalnymi.

Realizatorem warsztatów był podmiot ekonomii społecznej Spółdzielnia Socjalna „Tropem Przygody”.

Warsztaty poprowadzili eksperci: Jacek Gralczyk, Jarosław Kuba i Krzysztof Martyniak.

Galeria zdjęć

 • Warsztaty kompetencji przyszłych liderów ekonomii społecznej
 • Warsztaty kompetencji przyszłych liderów ekonomii społecznej
 • Warsztaty kompetencji przyszłych liderów ekonomii społecznej
 • Warsztaty kompetencji przyszłych liderów ekonomii społecznej
 • Warsztaty kompetencji przyszłych liderów ekonomii społecznej
 • Warsztaty kompetencji przyszłych liderów ekonomii społecznej
 • Warsztaty kompetencji przyszłych liderów ekonomii społecznej
 • Warsztaty kompetencji przyszłych liderów ekonomii społecznej
 • Warsztaty kompetencji przyszłych liderów ekonomii społecznej
 • Warsztaty kompetencji przyszłych liderów ekonomii społecznej
 • Warsztaty kompetencji przyszłych liderów ekonomii społecznej
 • Warsztaty kompetencji przyszłych liderów ekonomii społecznej
 • Warsztaty kompetencji przyszłych liderów ekonomii społecznej
 • Warsztaty kompetencji przyszłych liderów ekonomii społecznej
 • Warsztaty kompetencji przyszłych liderów ekonomii społecznej
 • Warsztaty kompetencji przyszłych liderów ekonomii społecznej
 • Warsztaty kompetencji przyszłych liderów ekonomii społecznej
 • Warsztaty kompetencji przyszłych liderów ekonomii społecznej
 • Warsztaty kompetencji przyszłych liderów ekonomii społecznej