Nowe możliwości sektora Ekonomii Społecznej. FRANCZYZA SPOŁECZNA

Data opublikowania:

Dzięki opracowanemu modelowi franczyzy społecznej Pubu Spółdzielczego, możliwe będzie uruchamianie kolejnych tego typu miejsc w całej Polsce. Opiera się on na latach doświadczeń gdańskiego Pubu Spółdzielczego, a elementy modelu będą testowane na bieżąco w startującym Pubie Spółdzielczym w Łodzi.

Dzięki franczyzie społecznej powstaną kolejne miejsca serwujące świetne piwo kraftowe i jednocześnie dające pracę ludziom, którym często trudno się odnaleźć na rynku pracy: osobom z niepełnosprawnościami i chorującym psychiczne.

Franczyza społeczna jest odpowiedzą na potrzebę rozwijania sektora ekonomii społecznej, przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka, związanego z uruchamianiem i prowadzeniem biznesu zaangażowanego społecznie.

Zachęcamy do udziału w projekcie. Podmioty zainteresowane franczyzą mogą aplikować do 20.06.2019 r.

Więcej informacji na stronie: https://www.franczyzaspoleczna.com