Zaproszenie na warsztaty: "Lider ekonomii społecznej”

Data opublikowania:

Szanowni Państwo,
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do wzięcia udziału w cyklu dwóch dwudniowych warsztatów pn.: „Lider  ekonomii społecznej”. W pierwszej kolejności będą brane pod uwagę osoby, które zadeklarują udział w dwóch dwudniowych spotkaniach.

Warsztaty skierowane są do przedstawicieli podmiotów wspierających sektor ekonomii społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego - administracji publicznej (JST, administracja rządowa), jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych, i innych interesariuszy ekonomii społecznej.

Warsztaty obejmują 4 dni szkoleniowe (dla tych samych osób) – 2 spotkania warsztatowe po 2 dni .

I SPOTKANIE WARSZTATOWE STACJONARNE:

Warsztaty pn.: „Lider  ekonomii społecznej” – stacjonarne

Termin: 01-02.07.2019

Miejsce spotkań:
Hotel *** Restauracja Karczówka
Karczówkowska 64
25-713 Kielce

Trenerzy:
Jacek Gralczyk
Jarosław Kuba

II SPOTKANIE WARSZTATOWE STACJONARNE:

Warsztaty pn.: „Lider  ekonomii społecznej” - stacjonarne

Termin: 08-09.07.2019

Miejsce spotkań:
Hotel *** Restauracja Karczówka
Karczówkowska 64
25-713 Kielce

Trenerzy:
Jacek Gralczyk
Jarosław Kuba

CEL WARSZTATÓW:

  1. Poznanie roli, jaką pełni lider/ liderka w prowadzeniu działań, które mają na celu rozwój ekonomii społecznej oraz rozwój lokalnej społeczności;
  2. Kompleksowe przekazanie umiejętności w zakresie partycypacji publicznej;
  3. Podnoszenie trwałych kompetencji moderacyjnych osób pracujących ze wspólnotami lokalnymi.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o wypełnienie formularza wraz z  załącznikami i przesłanie skanu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczenie do Biura Projektu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 342-11-40/ Katarzyna Wierzbicka

Na zgłoszenia czekamy do 24.06.2019 r.

Uwaga! Warunkiem udziału jest złożenie kompletu dokumentów (załączniki od 1 do 4).

Liczba miejsc jest ograniczona (20).

Uczestnicy warsztatów mają pierwszeństwo w uczestnictwie w wizycie studyjnej w miesiącu wrześniu 2019 r.

Warsztaty realizowane są w ramach projektu pozakonkursowego „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej.