Bez barier z Ekonomią Społeczną – Wiek nie jest barierą

Data opublikowania:

Bez barier z Ekonomią Społeczną – Wiek nie jest barierą

Czerwiec to tradycyjny czas spotkań, festynów, zabaw, koncertów, w których licznie uczestniczą mieszkańcy naszego regionu. Bo dobrze jest się spotykać, wzajemnie poznawać, rozwijać zainteresowania. Spotkania równościowe „Bez barier z ekonomią społeczną” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego pełnią dodatkowo rolę edukacyjno- integracyjną. Łączą pokolenia, przełamują bariery i uprzedzenia, integrują różne środowiska, grupy wiekowe i społeczne.

Bogaty program warsztatów dostarczy nie tylko rozrywki, ale też uczy, pomaga zrozumieć różne dziedziny życia, pokazuje uczestnikom bogate rodzaje aktywności, w których mogą rozwijać swoje pasje, nierzadko wrócić do rodzinnych korzeni,  poznawać nowe możliwości służące samorealizacji w każdym wieku. Wartością dodaną corocznych spotkań  jest przyświecająca im idea ekonomii społecznej, służąca wszystkim wymienionym powyżej celom, ale też łącząca je z ważnymi dla każdego możliwościami aktywizacji, integracji i poprawy statusu ekonomicznego – czyli po prostu zarabianiem pieniędzy.

W czasie trwania imprezy odbędą się konkursy, warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi.  Tegorocznym hasłem spotkania „Bez barier z ekonomią społeczną”  jest:  „Wiek nie jest barierą”.  Do udziału zaprosiliśmy seniorów z województwa świętokrzyskiego,  pochodzących z różnych środowisk: miejskich i wiejskich, członków stowarzyszeń, lokalnych grup działania, Kół Gospodyń Wiejskich, organizacji społecznych oraz wolontariuszy. Będą również Ci, którzy dopiero myślą o zaangażowaniu się w wolontariat i inne formy działalności w organizacjach społecznych - poznają mnóstwo nowych możliwości!  Spotkanie odbędzie się 17 czerwca bieżącego roku w Muzeum Wsi Kieleckiej – Park Etnograficzny w Tokarni.

Galeria zdjęć z 2018 roku.

Galeria zdjęć

  • Bez barier z Ekonomią Społeczną – Wiek nie jest barierą
  • Bez barier z Ekonomią Społeczną – Wiek nie jest barierą