Dyskutowali o współpracy z podmiotami ekonomii społecznej

Data opublikowania:

Dyskutowali o współpracy z podmiotami ekonomii społecznej

O roli przedsiębiorców  w rozwoju lokalnym, a także dobrych praktykach współpracy pomiędzy biznesem, podmiotami ekonomii społecznej i samorządem terytorialnym rozmawiali uczestnicy grupy tematycznej działającej przy Regionalnym Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej. Gościem spotkania, które odbyło się w Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach była wicemarszałek województwa Renata Janik.

Grupa tematyczna do spraw współpracy pomiędzy nauką, biznesem, PES i administracją działa przy Regionalnym Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej, który jest ciałem konsultacyjno doradczym w zakresie określania kierunków wsparcia rozwoju ekonomii społecznej regionie.

– Temat ekonomii społecznej jest dla mnie bardzo ważny. Z grupą osób niepełnosprawnych od wielu lat współpracuję i ich obserwuję. Myślę, że ogromnym problemem jest mentalność ludzi, a przede wszystkim rodziców, którzy mają dzieci niepełnosprawne – mówiła wicemarszałek województwa Renata Janik.
Wicemarszałek poruszyła także kwestie funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej oraz podejścia ludzi do zatrudnienia. – Uważam, że warsztaty terapii zajęciowej wspaniale funkcjonują w naszym województwie, ale nie spełniają swojej roli. Placówki te powinny przystosowywać ludzi do pracy, uczyć ich, aby mogli oni łatwo trafić do zakładów aktywności zawodowej, a później być może podjąć pracę na otwartym rynku. Caritas Diecezji Sandomierskiej zadeklarowało utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Sandomierzu. Potrzebnych jest 40 osób chętnych do podjęcia pracy, jest 25. To doskonale obrazuje podejście ludzi do zatrudnienia – podkreśliła Renata Janik.

Gościem spotkania, a także jego moderatorem był Przemysław Piechocki, prezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych oraz członek Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Uczestnikom przedstawił założenia dotyczące roli przedsiębiorców, samorządów i trzeciego sektora, czyli organizacji pozarządowych w kreowaniu rozwoju w kontekście ekonomii społecznej. Zaprezentował mnóstwo przykładów – dobrych praktyk współpracy pomiędzy biznesem a podmiotami ekonomii społecznej.

W dalszej części spotkania przedstawione zostały wnioski i rekomendacje z badania pn. „Społeczna odpowiedzialność biznesu a ekonomia społeczna” , zrealizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.
Głównym celem badania była ocena zaangażowania społecznego przedsiębiorstw w województwie świętokrzyskim, ich aktywności w obszarach związanych ze strategią odpowiedzialności społecznej biznesu i możliwości współpracy z podmiotami ekonomii społecznej.
– Niestety ta współpraca z podmiotami ekonomii społecznej wypadła dość słabo. Przede wszystkim trzeba zmienić postawy przedsiębiorców, poprzez ich edukowanie i lepsze informowanie. Trzeba iść w kierunku budowania świadomości i zawiązywania współpracy.  Trzeba zachęcać do traktowania działań społecznie odpowiedzialnych, jako skutecznego narzędzia rozwojowego. Mam nadzieję, że uda nam się wdrożyć te rekomendacje – mówiła Karolina Jarosz, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.

Uczestnicy spotkania mieli także okazję zapoznać się z działaniami Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej na rzecz rozwoju społeczności lokalnych na podstawie wybranych inicjatyw.

Galeria zdjęć

  • Dyskutowali o współpracy z podmiotami ekonomii społecznej
  • Dyskutowali o współpracy z podmiotami ekonomii społecznej
  • Dyskutowali o współpracy z podmiotami ekonomii społecznej
  • Dyskutowali o współpracy z podmiotami ekonomii społecznej
  • Dyskutowali o współpracy z podmiotami ekonomii społecznej
  • Dyskutowali o współpracy z podmiotami ekonomii społecznej
  • Dyskutowali o współpracy z podmiotami ekonomii społecznej