O nowych możliwościach świadczenia usług społecznych

Data opublikowania:

O nowych możliwościach świadczenia usług społecznych

Wzmocnienie współpracy samorządów z podmiotami ekonomii społecznej jako dostarczycielami usług użyteczności publicznej, w szczególności usług społecznych, było tematem spotkania Grupy Tematycznej ds. współpracy międzyinstytucjonalnej (OPS, PCPR, PUP, NGO), które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

Członków grupy przywitała Karolina Jarosz, wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, która przedstawiła działania planowane w ramach dalszej realizacji projektu “Świętokrzyska ekonomia społeczna”. – Rozpoczynamy kolejny okres realizacji naszego projektu. Potrwa on do 2022 roku. Przed nami cztery lata pracy na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie świętokrzyskim – mówiła Karolina Jarosz. – Poza stałymi elementami projektu, które będą kontynuowane, chcemy kłaść duży nacisk na współpracę z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej – dodała.

Gościem i ekspertem wydarzenia był Jarosław Wypyszyński, specjalista ds. ekonomii społecznej, który przedstawił model włączania podmiotów ekonomii społecznej w realizację ustawowych zadań samorządów w zakresie świadczenia usług społecznych. Model ten wypracowany został w ramach projektu „Społecznie przede wszystkim! Usługi społeczne w rękach podmiotów ekonomii społecznej – efektywne mechanizmy zlecania na bazie doświadczeń zagranicznych jednostek samorządu terytorialnego”, realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz   Spółdzielni   Socjalnych, w partnerstwie z francuską organizacją: Reseau des collectivites Territoriales pour une Economie Solidaire, Peterem Wolkowinskim oraz Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Spotkanie było okazją do dyskusji nad możliwościami implementacji przedstawionego rozwiązania w województwie świętokrzyskim oraz sformułowania rekomendacji, które zostaną przedstawione na najbliższym posiedzeniu Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Galeria zdjęć

  • O nowych możliwościach świadczenia usług społecznych
  • O nowych możliwościach świadczenia usług społecznych
  • O nowych możliwościach świadczenia usług społecznych
  • O nowych możliwościach świadczenia usług społecznych
  • O nowych możliwościach świadczenia usług społecznych
  • O nowych możliwościach świadczenia usług społecznych
  • O nowych możliwościach świadczenia usług społecznych
  • O nowych możliwościach świadczenia usług społecznych