Świętokrzyska Ekonomia Społeczna – skorzystaj ze strony projektu

Data opublikowania:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przypomina, że na stronie internetowej www.es.umws.pl  projektu pozakonkursowego „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” istnieje możliwość publikowania ofert pracy w podmiotach ekonomii społecznej. Z kolei  jednostki samorządu terytorialnego mogą na powyższej stronie zamieszczać zamówienia publiczne zawierające aspekty i klauzule społeczne. Oprócz informacji dotyczących bieżących działań projektowych witryna zawiera również bazę i mapę podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie województwa świętokrzyskiego oraz edukacyjno-promocyjne pliki multimedialne dotyczące ekonomii społecznej z możliwością darmowego pobrania i rozpowszechniania.

Użyteczne linki:

  1. Oferty pracy w PES:
    http://www.es.umws.pl/potrzeby-es/oferty-pracy-w-pes
  2. Społecznie odpowiedzialne zamówienia:
    http://www.es.umws.pl/potrzeby-es/spolecznie-odpowiedzialne-zamowienia
  3. Baza i mapa podmiotów ES:
    http://www.es.umws.pl/podmioty-es-i-ich-otoczenie/baza-podmiotow-es