Świętokrzyscy Liderzy Ekonomii Społecznej 2018

Data opublikowania:

Świętokrzyscy Liderzy Ekonomii Społecznej 2018

Na co dzień pracują na rzecz promowania postaw prospołecznych i upowszechniania ekonomii społecznej w samorządach, stowarzyszeniach i przedsiębiorstwach. Dziś zostali docenieni -Grupa VIVE w kategorii biznes, Spółdzielnia Socjalna „Tropem Przygody” w kategorii przedsiębiorstwo i gmina Starachowice – w kategorii samorząd. To laureaci tegorocznej edycji konkursu Lider Ekonomii Społecznej organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Uroczysta gala odbyła się w Centrum Kongresowym Targów Kielce.

– Ekonomia społeczna łączy coś, co z pozoru jest nie do połączenia. Bo kto by pomyślał, że można osiągać cele społeczne metodami gospodarczymi, a w działania gospodarcze może być wpisany czynnik społeczny – mówiła Karolina Jarosz, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. – Ale ten sektor nie rozwijałyby się bez wsparcia samorządu i biznesu. To dzięki tej współpracy wszyscy osiągają sukcesy.

Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego mówił, że choć ekonomia społeczna jest bardzo pojemny pojęciem, to absolutny prymat w tej idei należy do wzajemnej solidarności i pomagania tym, którzy tej pomocy potrzebują: Dlatego cały czas staramy się szukać nowych metod i rozwiązań, które tej idei służą. Bo swoją wartość mierzymy tym, w jaki sposób potrafimy pomóc drugiemu człowiekowi.

Te działania dostrzegła Komisja Europejska. Województwo Świętokrzyskie jest jednym z czterech w kraju i jednym z piętnastu regionów w Unii Europejskiej objętych patronatem w ramach programu pilotażowego European Social Economy Regions 2018.

– Miałem szansę poznać tu wielu wspaniałych ludzi, którzy na co dzień wspierają przedsiębiorczość społeczną nie tylko z zawodowego obowiązku, ale dzięki swojej pasji i zaangażowaniu. Świętokrzyskie jest jednym z nielicznych w Polsce i całej Unii, które znalazło się w tym programie europejskim, dlatego mogą być państwo dumni, że to co się tutaj dzieje jest dostrzegane też szerzej. To jest coś, czym mogą się państwo dzielić z innymi. To ogromna wartość – powiedział Grzegorz Drozd, przedstawiciel Komisji Europejskiej, gość specjalny Gali Lider Ekonomii Społecznej.

Celem konkursu jest promowanie postaw prospołecznych zgodne z ideą odpowiedzialności społecznej, promowanie i upowszechnianie ekonomii społecznej w regionie oraz propagowanie narzędzi i rozwiązań wspierających włączenie społeczne. Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: biznes prospołeczny, przedsiębiorstwo społeczne i samorząd prospołeczny.

W kategorii biznes prospołeczny nagrodzona został Grupa VIVE, wyróżnienie otrzymała firma PHU Emarkecik. W kategorii przedsiębiorstwo społeczne – nagrodę odebrała Spółdzielnia Socjalna „Tropem Przygody”, a wyróżnienie Spółdzielnia Socjalna „Starachowiczanka”. W kategorii samorząd prospołeczny nagrodzona została gmina Starachowice, a wyróżnione gminy: Bałtów, Bieliny i Sędziszów.
Spółdzielnia Socjalna „Maximus” otrzymała certyfikat „Zakup prospołeczny”.

Nagrody i wyróżnienia laureatom konkursu wręczali: Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Bernard Antos, sekretarz Województwa Świętokrzyskiego oraz Grzegorz Świercz i Henryk Milcarz, radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Debata z udziałem nominowanych do tytułu Lider Ekonomii Społecznej

Artykuł o Gali na wyborcza.pl

Galeria zdjęć

 • Świętokrzyscy Liderzy Ekonomii Społecznej 2018
 • Świętokrzyscy Liderzy Ekonomii Społecznej 2018
 • Świętokrzyscy Liderzy Ekonomii Społecznej 2018
 • Świętokrzyscy Liderzy Ekonomii Społecznej 2018
 • Świętokrzyscy Liderzy Ekonomii Społecznej 2018
 • Świętokrzyscy Liderzy Ekonomii Społecznej 2018
 • Świętokrzyscy Liderzy Ekonomii Społecznej 2018
 • Świętokrzyscy Liderzy Ekonomii Społecznej 2018
 • Świętokrzyscy Liderzy Ekonomii Społecznej 2018
 • Świętokrzyscy Liderzy Ekonomii Społecznej 2018
 • Świętokrzyscy Liderzy Ekonomii Społecznej 2018
 • Świętokrzyscy Liderzy Ekonomii Społecznej 2018
 • Świętokrzyscy Liderzy Ekonomii Społecznej 2018
 • Świętokrzyscy Liderzy Ekonomii Społecznej 2018
 • Świętokrzyscy Liderzy Ekonomii Społecznej 2018
 • Świętokrzyscy Liderzy Ekonomii Społecznej 2018
 • Świętokrzyscy Liderzy Ekonomii Społecznej 2018
 • Świętokrzyscy Liderzy Ekonomii Społecznej 2018
 • Świętokrzyscy Liderzy Ekonomii Społecznej 2018
 • Świętokrzyscy Liderzy Ekonomii Społecznej 2018
 • Świętokrzyscy Liderzy Ekonomii Społecznej 2018
 • Świętokrzyscy Liderzy Ekonomii Społecznej 2018
 • Świętokrzyscy Liderzy Ekonomii Społecznej 2018