Ekonomia społeczna na XII Kongresie Stowarzyszeń!

Data opublikowania:

Uczestnicy kongresu

Pod hasłem „Między pasją a niewolnictwem. Praca w NGO”, 17 października w Filharmonii Świętokrzyskiej, już po raz dwunasty odbył się Kongres Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego.

Kongres dla przedstawicieli organizacji pozarządowych zawsze jest okazją do wymiany doświadczeń, poszerzenia wiedzy, która przydaje się w działalności stowarzyszeń, a także płaszczyzną do nawiązywania nowych kontaktów i współpracy.

Uczestnicy mieli okazję poznać m.in. zasady funkcjonowania ekonomii społecznej – podmioty ekonomii społecznej (w tym organizacje pozarządowe) stają się nową formą prowadzenia biznesu. Ekonomia społeczna w swoich założeniach jest szczytna i społecznie użyteczna. Czy nie prowadzi jednak do zatarcia tej cienkiej granicy między biznesem a NGO? Czy nie prowadzi nas prostą drogą do przekształcenia organizacji pozarządowych w zwykłe firmy, wyróżnione jedynie dodatkowymi dotacjami? Dyskusja przyjęła formę „Pustego Krzesła” – na plakatach widniały dwie różne opinie na dany temat. Uczestnicy zapoznali się z poglądami i zajęli miejsca po stronach, które w pełni lub w części odpowiadały ich sądom. Delegaci stron zasiedli na dwóch krzesłach i prowadzili walkę na argumenty, wspomagani głosami ze stron. Po zaciętej dyskusji zdecydowana większość uczestników opowiedziała się za ekonomią społeczną. Ekonomia społeczna górą!

Galeria zdjęć

  • Uczestnicy kongresu
  • W trakcie kongresu