Relacja z wizyty studyjnej pn. „Dobre praktyki Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim – usługi opiekuńcze”

Data opublikowania:

Relacja z wizyty studyjnej pn. „Dobre praktyki Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim – usługi opiekuńcze”

W dniach 9-10 lipca 2018 roku przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej oraz podmiotów ekonomii społecznej uczestniczyli w wizycie studyjnej pn. „Dobre praktyki ekonomii społecznej w województwie mazowieckim – usługi opiekuńcze”, zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu pozakonkursowego „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”.

Celem wizyty na Mazowszu było poznanie dobrych praktyk ekonomii społecznej w obszarze usług opiekuńczych, praktycznych aspektów ich funkcjonowania, systemu wsparcia sektora ekonomii społecznej oraz roli i możliwości współpracy z instytucjami sektora publicznego i gospodarczego.

Pierwszy dzień wizyty rozpoczęliśmy od poznania działalności Fundacji Synapsis, która wdraża modelowe rozwiązania na rzecz wspierania osób z autyzmem i zespołem Aspergera. W odpowiedzi na problem wykluczenia społecznego osób dorosłych dotkniętych tą chorobą, Fundacja powołała Ośrodek Dom i Praca w Wilczej Górze, w którym uruchomiony został pierwszy w Polsce Zakład Aktywności Zawodowej dla dorosłych osób z autyzmem, funkcjonujący w ramach przedsiębiorstwa społecznego - Pracowni Rzeczy Różnych SYNAPSIS. Osoby z autyzmem i zespołem Aspergera znalazły zatrudnienie w 4 pracowniach: ceramicznej, stolarskiej, biurowej i rękodzieła artystycznego, a efektem ich pracy są oryginalne i niepowtarzalne wyroby ceramiczne, biżuteria oraz rzeczy przydatne w pracy biurowej. W Wilczej Górze zwiedziliśmy dom mieszkalny dla osób z autyzmem, w którym organizowane są także warsztaty podnoszące kompetencje rodziców i pracowników służb społecznych.

Z Wilczej Góry przenieśliśmy się do Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”, które kompleksowo wspiera osoby niesamodzielne, w szczególności seniorów, zapewniając im: usługi asystenckie, opiekuńcze, posiłki, fryzjera, zajęcia sportowe, kulturalne i integracyjne. Cechami wyróżniającymi Centrum są: współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz społeczne projektowanie (Design społeczny), dzięki czemu spełnia on oczekiwania osób z niego korzystających.

Kolejnym punktem programu była wizyta w Chrześcijańskiej Spółdzielni Socjalnej „Nasz Domek”, która prowadzi przedszkola i żłobki na terenie Warszawy, a za cel nadrzędny postawiła sobie dobro dzieci i ich właściwe wychowanie. Charyzmatyczna i bardzo rozsądna Prezes Spółdzielni – Urszula Tuszyńska - opowiedziała uczestnikom wizyty o kulisach powstania tego przedsiębiorstwa społecznego, szansach, problemach i dalszych wyzwaniach.

Miłym zakończeniem dnia było zwiedzanie Starego Miasta Warszawy pod opieką przewodnika, który przypomniał nam historię najciekawszych miejsc stolicy Polski.

Drugiego dnia wizyty udaliśmy się do Węgrowa, gdzie spotkaliśmy się z Prezesem i pracownikami Spółdzielni Socjalnej „Węgrowianka”- spółdzielni o bardzo szerokim spektrum działania, w którym ważne miejsce zajmują usługi opiekuńcze. Historia powstania tego podmiotu i podjęte działania w celu przetrwania spółdzielni, a także relacje pomiędzy pracownikami i zarządem wzbudziły głęboki szacunek uczestników wizyty. Jest to niewątpliwie jeden z niewielu podmiotów na mapie Polski, założonych przez dwa samorządy, które … w żaden sposób go nie wspierają! Spółdzielnia swój sukces zawdzięcza pracy pracowników i zarządu, bardzo rodzinnym i pełnym szacunku relacjom wewnętrznym oraz niepoddającej się Pani Prezes. Życzymy jej dalszych sukcesów!

Następnym punktem programu była wizyta w Spółdzielni Socjalnej „Zioła Siedleckie”, w której zatrudnione są osoby z niepełnosprawnością słuchu i mowy. W Spółdzielni znalazły nie tylko pracę, ale też możliwość realizacji własnych pasji i zainteresowań. Głównymi obszarami działalności Spółdzielni są uprawa i skup ziół oraz produkcja artystycznych pierniczków w formie serc, kwiatów, motylków czy aniołków. Pracownicy zajmują się również szyciem i haftowaniem oryginalnych woreczków zapachowych, służących aromaterapii, w których przechowywane są wspaniałe zapachy polskich ziół.

Ostatnim miejscem, w którym gościliśmy było Centrum Integracji Społecznej, prowadzone przez Caritas Diecezji Siedleckiej. Podczas spotkania poznaliśmy sekcje zawodowe CIS, w których osoby w trudnej sytuacji życiowej uczą się praktycznej nauki zawodu, a także założenia powstającej spółdzielni socjalnej, zajmującej się świadczeniem usług opiekuńczych.

Dzięki wizycie studyjnej uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę na temat ekonomii społecznej i przywieźli nowe pomysły i inspiracje, które będą starali się wykorzystać w naszym województwie. Na trudne pytania uczestników odpowiadały przedstawicielki ROPS i KOOWES, które również wzięły udział w wizycie.

Wizyta studyjna została zrealizowana w ramach projektu pozakonkursowego „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej.

Galeria zdjęć

  • Relacja z wizyty studyjnej pn. „Dobre praktyki Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim – usługi opiekuńcze”
  • Relacja z wizyty studyjnej pn. „Dobre praktyki Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim – usługi opiekuńcze”
  • Relacja z wizyty studyjnej pn. „Dobre praktyki Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim – usługi opiekuńcze”
  • Relacja z wizyty studyjnej pn. „Dobre praktyki Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim – usługi opiekuńcze”
  • Relacja z wizyty studyjnej pn. „Dobre praktyki Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim – usługi opiekuńcze”
  • Relacja z wizyty studyjnej pn. „Dobre praktyki Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim – usługi opiekuńcze”
  • Relacja z wizyty studyjnej pn. „Dobre praktyki Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim – usługi opiekuńcze”
  • Relacja z wizyty studyjnej pn. „Dobre praktyki Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim – usługi opiekuńcze”
  • Relacja z wizyty studyjnej pn. „Dobre praktyki Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim – usługi opiekuńcze”
  • Relacja z wizyty studyjnej pn. „Dobre praktyki Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim – usługi opiekuńcze”