Zapraszamy do konsultacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2023. Ekonomia Solidarności Społecznej

Data opublikowania:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkanie  w dniu 12 lipca 2018 r. w sali 202  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego o godz. 10.00 w celu konsultacji nowelizowanego Krajowego Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2023 Ekonomia Solidarności Społecznej (załączeniu projekt KPRES).

Ci z Państwa, którzy nie będą mogli wziąć udziału w spotkaniu, a chcieliby zgłosić swoje uwagi do dokumentu odsyłamy na stronę: http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/KPRES,na,lata,2014-2023,4070.html , gdzie znajduje się formularz zgłaszania uwag.

Termin zgłaszania uwag mija 23 lipca br.