Udany „Lokalny Kiermasz Ekonomii Społecznej” w Sandomierzu

Data opublikowania:

Kiermasz Ekonomii Społecznej

Z ogromnym zainteresowaniem spotkała się konferencja pt. „Lokalny Kiermasz Ekonomii Społecznej” zorganizowana w Sandomierzu przez Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES). Konferencja towarzyszyła IV Festiwalowi Organizacji Pozarządowych w Sandomierzu, którego celem jest promowanie inicjatyw obywatelskich wśród mieszkańców, jak również pogłębianie integracji organizacji pozarządowych, wymiana doświadczeń i podejmowanie wspólnych działań.  Kiermasz składał się z części konferencyjnej oraz targowej. Z wiedzy prelegentów skorzystały między innymi osoby zainteresowane  zwiększeniem swoich szans na zatrudnienie, jak również szukające informacji w zakresu ekonomii społecznej dla rozwoju gmin i powiatów.

Głównym celem przedsięwzięcia było wsparcie rozwoju ekonomii społecznej w subregionie południowym województwa świętokrzyskiego oraz prezentacja dobrych praktyk i potencjału podmiotów ekonomii społecznej, do których należą m.in. stowarzyszenia, fundacje, czy spółdzielnie socjalne, a także wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami wydarzenia.

Konferencję otworzyła Katarzyna Zioło, zastępca burmistrza Miasta Sandomierza, która zaznaczyła, że organizacje pozarządowe w Sandomierzu działają bardzo prężnie oraz zapewniła, że władze Miasta Sandomierz aktywnie wspierają tę działalność i nadal będą to robić. Ponadto uczestnicy mogli liczyć na ciekawe prelekcje pt: "Ekonomia Społeczna szansą dla rozwoju gmin i powiatów", czy też z zakresu polityki senioralnej - "Srebrna gospodarka - innowacyjne wyzwania dla podmiotów ekonomii społecznej". Z dużą uwagą uczestnicy konferencji przysłuchiwali się prelekcji prezentującej dobre praktyki z zakresu rozwoju lokalnego i budowania potencjału ekonomii społecznej na Śląsku pt. „Fabryka zmiany – Nikiszowiec”. Obecni na konferencji wysłuchali także wykładu na temat możliwości dofinansowania projektów w ramach aktualnych konkursów EFS ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska wystawiennicze różnorodnych podmiotów z województwa świętokrzyskiego. Swoją działalność na stoiskach wystawienniczych  zaprezentowali m.in. przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, warsztatów terapii zajęciowej z terenu działalności Świętokrzyskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

W drugiej części wydarzenia odbyła się ekspercka debata radiowa pt. „Aktywna społeczność lokalna i liderzy – razem dla ekonomii społecznej”.

Uczestnicy wydarzenia mogli skorzystać z wiedzy i doświadczenia specjalistów Świętokrzyskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz gości, którzy podzieli się swoją wiedzą podczas konferencji. Partnerem Lokalnego Kiermaszu Ekonomii Społecznej był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Projekt „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)” realizowany jest przez CARITAS Diecezji Kieleckiej, Fundację Centrum Europy Lokalnej i Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, które wspólnie tworzą konsorcjum akredytowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Galeria zdjęć

  • Udany „Lokalny Kiermasz Ekonomii Społecznej” w Sandomierzu
  • Udany „Lokalny Kiermasz Ekonomii Społecznej” w Sandomierzu
  • Udany „Lokalny Kiermasz Ekonomii Społecznej” w Sandomierzu
  • Udany „Lokalny Kiermasz Ekonomii Społecznej” w Sandomierzu
  • Udany „Lokalny Kiermasz Ekonomii Społecznej” w Sandomierzu
  • Udany „Lokalny Kiermasz Ekonomii Społecznej” w Sandomierzu