Zapraszamy na konferencję „Lokalny Kiermasz Ekonomii Społecznej”!

Data opublikowania:

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES) zaprasza do wzięcia udziału w konferencji pt. „Lokalny Kiermasz Ekonomii Społecznej”, który odbędzie się 16 czerwca 2018 r. w godz. 9:30 – 15:30 w Hotelu Basztowym w Sandomierzu pl. Ks. J. Poniatowskiego 2. Konferencja, której partnerem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, realizowana jest jako wydarzenie towarzyszące Festiwalowi Organizacji Pozarządowych w Sandomierzu.

Głównym celem wydarzenia jest wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w subregionie południowym województwa świętokrzyskiego, jak również prezentacja dobrych praktyk, wymiana doświadczeń oraz inicjowanie kontaktów między różnymi podmiotami ekonomii społecznej.

W programie konferencji znajdą się wystąpienia ekspertów na tematy, takie jak:

  • Ekonomia Społeczna szansą dla rozwoju gmin i powiatów,
  • Fabryka zmiany – Nikiszowiec,
  • Srebrna gospodarka - innowacyjne wyzwania dla podmiotów ekonomii społecznej,
  • Możliwości dofinansowania projektów w ramach konkursów z Poddziałania 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych” i Działania 9.1 „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie”.

W drugiej części wydarzenia odbędzie się ekspercka debata radiowa pt. „Aktywna społeczność lokalna i liderzy – razem dla ekonomii społecznej”.