Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej z wizytą w Sandomierzu i Dwikozach!

Data opublikowania:

Uczestnicy posiedzenia

10 maja 2018 roku odbyło się posiedzenie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Grup Tematycznych, zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Tym razem spotkanie odbyło się w Sandomierzu i Dwikozach, w gościnnych progach Fundacji Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu oraz Spółdzielni Socjalnej „Dziecięcy Świat” w Dwikozach, a jego tematem wiodącym był rozwój przedsiębiorczości społecznej na obszarach wiejskich. Królewskie Miasto Sandomierz przywitało nas cudowną pogodą, zapraszając do długiego spaceru po tym pięknym mieście. Członkowie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Grup Tematycznych wybrali jednak poznanie specyfiki rozwoju ekonomii społecznej na obszarach wiejskich.

W Hotelu Basztowym, należącym do Fundacji Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu miała miejsce pierwsza część spotkania. Dzięki Jarosławowi Mostowskiemu, Zastępcy Dyrektora Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach poznaliśmy zasady i problemy, z którymi związany jest rozwój przedsiębiorczości w rolnictwie. Duże zainteresowanie wzbudziła prezentacja Arkadiusz Pstronga, Prezesa Fundacji „Toskania Kociewska”, która prowadzi gospodarstwo opiekuńcze. Jest to jedyny podmiot ekonomii społecznej w Polsce, który realizuje działania aktywizujące osoby zagrożone marginalizacją, w formie gospodarstwa opiekuńczego! Głównymi bohaterami gospodarstwa są osły, przy udziale których realizowana jest onoterapia, metoda nabierająca coraz większego znaczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi, czy uzależnionymi. Jej celem jest poprawa stanu psychicznego, fizycznego, poznawczego i emocjonalnego.

Następnym krokiem była wizyta w Spółdzielni Socjalnej „Dziecięcy Świat”, pierwszej instytucji w powiecie sandomierskim, sprawującej opiekę nad dziećmi do lat 3. Podczas spotkania poznaliśmy osoby z pasją, które świadomie dokonały wyboru swojej ścieżki zawodowej i - wspierane przez Marka Łukaszka, Wójta Gminy Dwikozy, stworzyły miejsce przyjazne najmłodszym, umożliwiając jednocześnie obojgu rodzicom podjęcie zatrudnienia. Analizowaliśmy też plusy i minusy prowadzenia żłobka w formie spółdzielni socjalnej na terenach wiejskich.

Spotkanie zakończyliśmy w Inkubatorze Przetwórczym w Dwikozach, gdzie wyprodukowaliśmy wysokiej jakości produkty lokalne – jabłkowe przetwory! Poznaliśmy też dokonania Fundacji Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej, która aktywnie działa w obszarze przedsiębiorczości, dbając jednocześnie o społeczność lokalną.

Spotkanie pozostawiło pewien niedosyt wiedzy w zakresie przedsiębiorczości społecznej na obszarach wiejskich, co jest dla nas rekomendacją do kontynuowania i pogłębiania tej tematyki w przyszłości.

Galeria zdjęć

  • Uczestnicy posiedzenia
  • W trakcie posiedzenia
  • W trakcie posiedzenia
  • W trakcie posiedzenia
  • W trakcie posiedzenia
  • Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej z wizytą w Sandomierzu i Dwikozach!
  • Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej z wizytą w Sandomierzu i Dwikozach!