Rozwijamy ekonomię społeczną w powiecie jędrzejowskim

Data opublikowania:

Uczestnicy spotkania

5 kwietnia br.  w Jędrzejowie odbyło się pierwsze spotkanie sygnatariuszy trójsektorowego porozumienia na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w powiecie jędrzejowskim, zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego  oraz Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie spotkali się przedstawiciele trzech sektorów:  samorządowego, pozarządowego i biznesowego. Członkowie partnerstwa rozmawiali na temat przyszłych działań w ramach porozumienia, skupiając się głównie nad opracowaniem  diagnozy, która określi podstawowe kwestie społeczne do rozwiązania na obszarze powiatu jędrzejowskiego. Diagnoza będzie też podstawą do stworzenia programu usług społecznych, wyznaczenia miejsca ekonomii społecznej oraz możliwości skorzystania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w obszarze rozwoju usług społecznych.

Podczas spotkania zaprezentowany został również projekt partnerski, który będzie realizowany od 1 czerwca br. na terenie powiatu jędrzejowskiego  pn. „Powiat jędrzejowski realizatorem innowacyjnych i wysokospecjalistycznych usług społecznych”. Jest to jeden z dwóch projektów z całego województwa, który został pozytywnie oceniony i wybrany do dofinansowania. Przedstawiciele lidera projektu - Fundacja Perspektywy i Rozwój - przedstawili główne działania zaplanowane w projekcie i role poszczególnych partnerów.

Spotkanie zakończyła wspólna praca warsztatowa. Członkowie partnerstwa  określili swoje oczekiwania, jak również korzyści jakie niesie współpraca wielosektorowa dla lokalnej społeczności i wszystkich zaangażowanych w nią partnerów. Zaplanowano kolejne spotkanie, podczas którego omawiane będą problemy społeczne związane z powiatem i możliwości ich rozwiązania.

Galeria zdjęć

  • Uczestnicy spotkania
  • Uczestnicy spotkania
  • Uczestnicy spotkania
  • Rozwijamy ekonomię społeczną w powiecie jędrzejowskim
  • Rozwijamy ekonomię społeczną w powiecie jędrzejowskim
  • Rozwijamy ekonomię społeczną w powiecie jędrzejowskim