REFLEKSJE POLSKI WSCHODNIEJ WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ - RELACJA Z WIZYTY STUDYJNEJ

Data opublikowania:

Uczestnicy wizyty studyjnej

W dniach 27.02-01.03.2018r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach był gospodarzem trzydniowej wizyty studyjnej, w której uczestniczyli przedstawiciele Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej (ROPS) i Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) z obszaru Polski Wschodniej. Jej celem było umożliwienie wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk przedsiębiorczości społecznej, budowanie mostów metodycznych oraz wypracowanie wspólnych rozwiązań i rekomendacji w zakresie rozwoju ekonomii społecznej na terenach o podobnej specyfice, potencjale i problemach społeczno – gospodarczych. Wizyta została zorganizowana w ramach projektu pozakonkursowego „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”.

Pierwszy dzień wizyty to przegląd patentów i sukcesów, które udało się osiągnąć poszczególnym instytucjom, co dało początek do ciekawej dyskusji o ekonomii społecznej. Miała miejsce także krótka prezentacja międzynarodowego projektu SENTINEL „Rozwój i wzmacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej”. Projekt jest realizowany w ramach Komponentu I programu INTERREG Europa Środkowa 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. ROPS Rzeszów w partnerstwie z 9 instytucjami pochodzącymi z 6 krajów Europy realizuje ww. przedsięwzięcie. Drugi dzień rozpoczął się wizytą w Centrum Integracji Społecznej, prowadzonym przez Fundację „Pomocna Dłoń”, który posiada certyfikat znaku jakości „Zakup prospołeczny”. Kolejnym punktem był Bałtów – kolebka świętokrzyskiej ekonomii społecznej, i Jura Park, którego założycielem jest Stowarzyszenie Delta, a także Przedsiębiorstwo Społeczne „Allozaur” Sp. z o.o non for profit, które powstało w 2009 roku, jako pierwsze tego typu w Polsce.  O przyczynach jego powstania, korzyściach i ryzyku ekonomicznym opowiadał Piotr Lichota, Prezes Stowarzyszenia Delta. Po południu spotkanie było kontynuowane w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”, gdzie jednym z tematów była rola partnerstwa trójsektorowego i wpływ społeczności lokalnej na rozwój Gminy Bałtów. O swojej działalności opowiedział nam również Marcin Jedliński, wiceprezes Spółdzielni Socjalnej „Tropem Przygody”, a jednocześnie wykonawca realizujący wizytę studyjną w Bałtowie. Następnie przyszedł czas na zastanowienie się nad obszarami współpracy na Ścianie Wschodniej. Podczas rozmów padło wiele ciekawych propozycji m.in: transfer know-how, wypracowanie marki ekonomii społecznej, stworzenie modelu franczyzy społecznej w Polsce Wschodniej, wspólne szkolenia kadr, promocja, planowanie i realizacja projektów ponadnarodowych. Za najważniejsze kierunki współpracy uznano: wymianę doświadczeń oraz wypracowywanie wspólnych stanowisk w kluczowych kwestiach dla ekonomii społecznej.

Trzeciego dnia zarysowano mapę współpracy i zaplanowano pierwsze wspólne działania. Uczestnicy spotkania zarekomendowali powstanie Akademii Ekonomii Społecznej Polski Wschodniej – przestrzeni do dyskusji, metodologii pracy i koordynacji działań, funkcjonującej na zasadzie dobrowolnego porozumienia OWES i ROPS. W ramach Akademii Ekonomii Społecznej przewidziano 2-3 spotkania w roku oraz coroczne Forum Inicjatyw ES Polski Wschodniej.

Z pewnością spotkanie przedstawicieli ROPS i OWES z Polski Wschodniej nie będzie ostatnim wspólnym wydarzeniem, ale pierwszym z wielu, bo czas spędzony nad planowaniem działań i tworzeniem nowej płaszczyzny wspierania Ekonomii Społecznej był dla wszystkich bardzo owocny.

Galeria zdjęć

  • REFLEKSJE POLSKI WSCHODNIEJ WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ - RELACJA Z WIZYTY STUDYJNEJ
  • REFLEKSJE POLSKI WSCHODNIEJ WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ - RELACJA Z WIZYTY STUDYJNEJ
  • REFLEKSJE POLSKI WSCHODNIEJ WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ - RELACJA Z WIZYTY STUDYJNEJ
  • REFLEKSJE POLSKI WSCHODNIEJ WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ - RELACJA Z WIZYTY STUDYJNEJ
  • REFLEKSJE POLSKI WSCHODNIEJ WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ - RELACJA Z WIZYTY STUDYJNEJ
  • REFLEKSJE POLSKI WSCHODNIEJ WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ - RELACJA Z WIZYTY STUDYJNEJ
  • REFLEKSJE POLSKI WSCHODNIEJ WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ - RELACJA Z WIZYTY STUDYJNEJ