Uhonorowano najlepszych liderów Ekonomii Społecznej

Data opublikowania:

Uhonorowano najlepszych liderów Ekonomii Społecznej

W piątek, 1 grudnia w Kielcach odbyła się gala Ekonomii Społecznej, podczas której rozstrzygnięto konkurs Lider Ekonomii Społecznej oraz wręczono certyfikat - zakup prospołeczny. Statuetki oraz dyplomy laureatom i wyróżnionym wręczyli członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek oraz Karolina Jarosz, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. W uroczystości, która odbyła się w Wojewódzkim Domu Kultury wzięli udział także Agnieszka Piwnik - Piecyk, pełnomocnik marszałka do spraw organizacji pozarządowych oraz Dorota Szymkiewicz, dyrektor Biura Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego. Wydarzenie odbyło się w ramach II Świętokrzyskich Targów Ekonomii Społecznej.

Ekonomia społeczna to jeden ze sposobów określenia działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Nadrzędnym celem nie jest w niej maksymalizacja zysku, ale działania na rzecz ludzi, którzy nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie na rynku pracy.

- Cieszę się ogromnie, że w naszym województwie funkcjonuje 280 podmiotów ekonomii społecznej, które czują potrzebę pomagania innym osobom. Chcemy dać szansę ludziom, którzy mają swego rodzaju dysfunkcję, brakuje im pewności, samodzielności oraz odwagi. Praca może kształtować ludzkie postawy oraz sprawia, że ci ludzie czują się ważnymi osobami  na podłożu gospodarczym, społecznym, edukacyjnym oraz promocyjnym. Mamy zadanie to kontynuować przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego oraz osób, które traktują ekonomię społeczną jak życiową misję – mówił  Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa.

Podczas gali rozstrzygnięto konkurs Lider Ekonomii Społecznej. Uhonorowano najlepsze samorządy, przedsiębiorstwa społeczne i firmy, które promują postawy prospołeczne zgodne z ideą przedsiębiorczości społecznej, które wierzą w zysk społeczny i promują ekonomię społeczną w województwie. Kapituła konkursu Lider Ekonomii Społecznej postanowiła przyznać wyróżnienia i tytuł laureata w trzech kategoriach: samorząd prospołeczny, biznes prospołeczny i przedsiębiorstwo społeczne.

Laureatem konkursu na Lidera Ekonomii Społecznej w kategorii samorząd prospołeczny została Gmina Starachowice. Wyróżnienia trafiły do Gminy Bieliny i Kazimierzy Wielkiej. List gratulacyjny otrzymała Gmina Sitkówka – Nowiny. Laureatem w kategorii biznes prospołeczny została firma Lafarge Cement S.A. Małogoszcz, a wyróżnienie otrzymała Grupa Vive Kielce. Natomiast laureatem konkursu na Lidera Ekonomii Społecznej w kategorii przedsiębiorstwo społeczne została Spółdzielnia Socjalna „Tropem Przygody”, a wyróżnienie przypadło Spółdzielni Socjalnej „Pod Jodłami”.

Natomiast Certyfikatem Znak Promocyjny Ekonomii Społecznej -  zakup prospołeczny zostało odznaczone Przedsiębiorstwo Społeczne Allozaur Sp. z o.o. Bałtów. Pozytywnie rozpatrzono także wnioski o przedłużenie okresu certyfikacji następującym podmiotom: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Stykowie, Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach, Fundacja „Pomocna Dłoń” z Ostrowca Świętokrzyskiego oraz Fundacja „Możesz Więcej” z Bilczy.

- Certyfikat – zakup prospołeczny przyznajemy tym podmiotom, które chcą wyróżnić swoje produkty i usługi spośród innych produktów dostępnych na rynku. Dzięki temu kupujący ma świadomość, że kupuje produkt wykonany przez osobę faworyzowaną  - mówiła Karolina Jarosz, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.

W ramach II Świętokrzyskich Targów Ekonomii Społecznej  można było zapoznać się z działalnością centrów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych Kół Gospodyń Wiejskich, które na specjalnych stoiskach prezentowały swoje usługi i produkty.

Galę uświetnił występ zespołu "Grześki" Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie oraz mini recital Mai Wojtaszek, uczestniczki The Voice of Poland.

Świętokrzyskie Targi Ekonomii Społecznej organizowane są w ramach projektu pozakonkursowego „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej.

Galeria zdjęć

 • Uhonorowano najlepszych liderów Ekonomii Społecznej
 • Uhonorowano najlepszych liderów Ekonomii Społecznej
 • Uhonorowano najlepszych liderów Ekonomii Społecznej
 • Uhonorowano najlepszych liderów Ekonomii Społecznej
 • Uhonorowano najlepszych liderów Ekonomii Społecznej
 • Uhonorowano najlepszych liderów Ekonomii Społecznej
 • Uhonorowano najlepszych liderów Ekonomii Społecznej
 • Uhonorowano najlepszych liderów Ekonomii Społecznej
 • Uhonorowano najlepszych liderów Ekonomii Społecznej
 • Uhonorowano najlepszych liderów Ekonomii Społecznej
 • Uhonorowano najlepszych liderów Ekonomii Społecznej
 • Uhonorowano najlepszych liderów Ekonomii Społecznej
 • Uhonorowano najlepszych liderów Ekonomii Społecznej
 • Uhonorowano najlepszych liderów Ekonomii Społecznej