Razem na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w powiecie jędrzejowskim

Data opublikowania:

Sygnatariusze porozumienia

Prawie 30 podmiotów z trzech sektorów – samorządowego, pozarządowego i biznesowego – podpisało porozumienie o partnerskiej współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w powiecie jędrzejowskim. Sygnatariuszem porozumienia ze strony samorządu województwa świętokrzyskiego była członek Zarządu Województwa Agata Binkowska. Wydarzenie miało miejsce podczas konferencji pn. „Lokalny Kiermasz Ekonomii Społecznej”, zorganizowanej 27 września 2017 r. w jędrzejowskim Centrum Kultury przez Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w  ramach projektu pod taką samą nazwą (ŚOWES).

Do porozumienia przystąpiły gminy i gminne ośrodki pomocy społecznej z powiatu jędrzejowskiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie, a także stowarzyszenia i przedstawiciele lokalnego biznesu.

To drugie takie porozumienie w województwie świętokrzyskim. Pierwsze podpisano w styczniu br. w powiecie starachowickim – co zaowocowało już wieloma ciekawymi przedsięwzięciami jak np. zawiązanie spółdzielni socjalnej osób prawnych przez miasto Starachowice i powiat starachowicki czy przygotowanie przez partnerów porozumienia wspólnego projektu unijnego.

- Ekonomia społeczna to bardzo ważny, ale również „wrażliwy” obszar działalności gospodarczej, poprzez wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa, spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia, fundacje, które działają na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest wiele bardzo dobrych przykładów takiej działalności. W ekonomii społecznej w Polsce bardzo dużo się już „zadziało”, ale też jest wiele obszarów, które czekają na swoje rozwiązania – mówiła Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej zakłada, że do 2020 roku ekonomia społeczna ma stać się ważnym czynnikiem wzrostu zatrudnienia, spójności społecznej oraz rozwoju kapitału społecznego. – Mamy wszyscy bardzo ważną misję do spełnienia, bo aby osiągnąć ten cel, musimy zdecydowanie zdynamizować wszelkie działania, zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym, m. in poprzez tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych marginalizacją. Dzisiejsze porozumienie jest zaczątkiem dobrej współpracy dla tworzenia wspólnej przestrzeni dla budowania sektora ekonomii społecznej w różnych dziedzinach – pokreśliła Karolina Jarosz, wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego województwa Świętokrzyskiego.

- Ekonomia społeczna to obszar pośredni między działaniami w zakresie pomocy społecznej a działaniami ekonomicznymi. Dokonuje się zarówno wsparcie osób, które bez tej pomocy sobie nie poradzą, a jednocześnie, ekonomizując te działania, grupa potrzebujących ludzi może stać się dobrym przykładem i pomocą dla kolejnych, którzy będą w stanie przekraczać granice wykluczenia – mówi ks. Stanisław Słowik, dyrektor Caritas w Kielcach, który przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego realizuje projekt pn. Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - w konsorcjum z Fundacją Centrum Europy Lokalnej i Świętokrzyskim Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Uczestnicy konferencji podkreślali, że ekonomia społeczna ma potencjał, by stać się siłą napędową rozwoju regionalnego, przyczyniając się do rewitalizacji obszarów wiejskich poprzez tworzenie nowych miejsc pracy. Dla rozwoju tej ekonomii ważne jest jednak wsparcie jej ze strony lokalnych władz i instytucji wszystkich sektorów – publicznego, prywatnego i samorządowego.

Partnerami wydarzenia, są Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie i Świętokrzyskie Forum Pomocy Społecznej.

Galeria zdjęć

 • Sygnatariusze porozumienia
 • Uczestnicy konferencji
 • Razem na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w powiecie jędrzejowskim
 • Członek Zarządu Województwa Agata Binkowska
 • Karolina Jarosz
 • Podpisywanie porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej
 • Podpisywanie porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej
 • Podpisywanie porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej
 • Podpisywanie porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej
 • v
 • Podpisywanie porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej
 • Lokalny Kiermasz Ekonomii Społecznej