Strona główna

Obradowała Grupa Tematyczna ds. współpracy międzyinstytucjonalnej

Data opublikowania:

Drugie spotkanie Grupy Tematycznej ds. współpracy międzyinstytucjonalnej

Założenia konkursu na Świętokrzyskiego Lidera Ekonomii Społecznej oraz prezentacja innowacyjnego modelu wsparcia osób niepełnosprawnych pn. Centrum Asystentury Społecznej, były tematem drugiego spotkania Grupy Tematycznej ds. współpracy międzyinstytucjonalnej. Członkowie grupy spotkali się w piątek, 30 września, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

Zamiast występku, głodu i nudy. O potencjale ekonomii społecznej.

Data opublikowania:

Zamiast występku, głodu i nudy. O potencjale ekonomii społecznej.

– Ekonomia społeczna nie jest niczym innym jak pewną próbą zarządzania potencjałem społecznym, szczególnie tą jego częścią, którą dotykają różnego rodzaju dysfunkcje, a mówiąc wprost – tymi osobami, które mają problemy na tyle poważne, że są zagrożone społeczną marginalizacją – mówił członek Zarządu Województwa, Piotr Żołądek, podczas niedawnej konferencji zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”. Celem projektu jest koordynowanie na poziomie województwa działań w tym sektorze i wspieranie jego rozwoju.

Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej

Data opublikowania:

Logo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Ponad 31,3 mln zł w latach 2012-2015 przeznaczono na wsparcie podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą. Wsparcie udzielane było poprzez preferencyjne pożyczki na rozwój działalności oraz doradztwo związane z udzieloną pożyczką. Do końca 2016 roku działalność pożyczkowa będzie kontynuowana na dotychczasowych zasadach. Na ten cel przeznaczono ok. 7,7 mln zł. Na koniec I kwartału 2016 r. zawarto już 14 umów pożyczek na kwotę ok. 1 mln zł.

O wsparciu przedsiębiorstw społecznych

Data opublikowania:

Karolina Jarosz, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Zmiany w zasadach realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków unijnych były przedmiotem dyskusji czwartej grupy tematycznej do spraw współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Spotkanie w czwartek, 21 lipca, poprowadziła Karolina Jarosz, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, obecna była także Małgorzata Muzoł, zastępca dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

O ekonomii społecznej w Staszowie

Data opublikowania:

O ekonomii społecznej w Staszowie

W Starostwie Powiatowym w Staszowie odbyło się kolejne spotkanie poświęcone ekonomii społecznej. Konferencję otworzył starosta staszowski Michał Skotnicki, który powitał wszystkich serdecznie i życzył owocnych obrad. Spotkanie prowadzili przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Anna Górak, Anna Marwicka, Renata Sobieraj oraz Dorota Hlebicka–Józefowicz z Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

Solidarność pokoleń w Tokarni

Data opublikowania:

Spotkanie pod hasłem „Bez barier z ekonomią społeczną – Solidarność pokoleń" z licznym udziałem seniorów i młodzieży odbyło się w Tokarni w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna"

Pogłębianie integracji międzypokoleniowej, zwiększenie zaangażowania seniorów w życie społeczności lokalnej, promowanie równości, wolontariatu i sieci pomocy wzajemnej, a także popularyzacja wiedzy na temat sektora ekonomii społecznej były tematem spotkania integracyjnego w Tokarni, które odbyło się w piątek, 17 czerwca. Uczniowie dwóch kieleckich gimnazjów oraz seniorzy, uczęszczający na zajęcia Uniwersytetów III Wieku oraz należący do Klubów Seniora w całym regionie, spędzili razem czas oraz poznali ideę ekonomii społecznej. W spotkaniu udział wziął marszałek województwa świętokrzyskiego – Adam Jarubas, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – Piotr Żołądek, dyrektorzy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego – Barbara Jakacka-Green oraz Karolina Jarosz.

O ekonomii społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Data opublikowania:

Uczestnicy spotkania

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się spotkanie poświęcone ekonomii społecznej. Uczestniczyli w nim przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej poszczególnych gmin, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Domów Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Powiatowego Urzędu Pracy. Spotkanie prowadzili przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego: pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, Anna Górak, Anna Marwicka, Renata Sobieraj oraz Kamil Wojtczak z Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.