Strona główna

W powiecie sandomierskim interesują się ekonomią społeczną

Data opublikowania:

Uczestnicy spotkania

Merytoryczne i ciekawe spotkanie poświęcone ekonomii społecznej odbyło się we wtorek, 7 czerwca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu. Przybyli na nie przedstawiciele  jednostek  pomocy społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy.Spotkanie prowadziły konsultantki do spraw ekonomii społecznej z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego: Anna Górak, Anna Marwicka, Renata Sobieraj, a także Dorota Hlebicka-Józefowicz z Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego.

O ekonomii społecznej w Opatowie

Data opublikowania:

Uczestnicy spotkania

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opatowie odbyło się spotkanie poświęcone ekonomii społecznej. Uczestniczyli w nim przedstawiciele władz lokalnych, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy.

Zainaugurowali projekt "Świętokrzyska Ekonomia Społeczna"

Data opublikowania:

Inauguracja projektu "Świętokrzyska Ekonomia Społeczna"

Przedstawiciele świętokrzyskich samorządów, instytucji pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej oraz wszyscy ci, którzy chcą aktywnie uczestniczyć we wdrażaniu projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna" uczestniczyli w konferencji inaugurującej program. W poniedziałek, 30 maja, w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach dyskutowano o efektywnym wspieraniu ekonomii społecznej, a także zaprezentowano przykłady dobrych praktyk w regionie. W spotkaniu udział wziął Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

O współpracy na rzecz świętokrzyskiej ekonomii społecznej

Data opublikowania:

Spotkanie otworzył Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa

Trzecia grupa tematyczna zajmująca się współpracą pomiędzy nauką, organizacjami pozarządowymi, biznesem i administracją powołana do realizacji projektu pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna" obradowała we wtorek, 24 maja. W spotkaniu, organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, uczestniczyli: członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek oraz Karolina Jarosz, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, a także Aleksandra Marcinkowska, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ.

Obrady grupy tematycznej realizującej projekt „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna"

Data opublikowania:

Spotkanie poprowadziła Karolina Jarosz, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

W poniedziałek, 23 maja, obradowała grupa tematyczno-robocza do spraw współpracy międzyinstytucjonalnej, powołana do realizacji projektu pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna". W spotkaniu organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz urzędów pracy.

Rozmawiali o projekcie „Świętokrzyskiej Ekonomii Społecznej"

Data opublikowania:

Karolina Jarosz i Piotr Żołądek

18 maja, obradowała pierwsza z czterech grup tematyczno-roboczych powołanych do realizacji projektu pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna". W spotkaniu organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego uczestniczyli przedstawiciele centrów i klubów integracji społecznej, zakładów aktywizacji zawodowej oraz warsztatów terapii zajęciowej z całego regionu.  Obecny był także członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Piotr Żołądek oraz Karolina Jarosz, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWŚ wraz z dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Aleksandrą Marcinkowską oraz jej zastępcą Małgorzatą Muzoł.