Strona główna

Powstaną dwa Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej

Data opublikowania:

Zdjęcie wspólne

10,75 miliona złotych zostanie przeznaczone na utworzenie i działalność Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej, jakie niebawem zostaną utworzone w naszym województwie. Zostaną one stworzone w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Umowy na dofinansowanie podpisał członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Piotr Żołądek.

Zapraszamy na dwudniowe warsztaty dotyczące ekonomii społecznej

Data opublikowania:

Logo Świętokrzyskiej Ekonomii Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do wzięcia udziału w dwudniowych warsztatach na temat "Społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych" oraz "Zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom ekonomii społecznej – realizacja usług społecznych. Dylematy, możliwości i dobre praktyki."

Zaproszenie do zaprezentowania swojej działalności na Targach Ekonomii Społecznej

Data opublikowania:

Logo Świętokrzyskiej Ekonomii Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach zaprasza podmioty ekonomii społecznej z województwa świętokrzyskiego do udziału w Targach Ekonomii Społecznej, które odbędą się w dniach 1-2 grudnia 2016 r. Podczas Targów istnieje możliwość zaprezentowania swojej działalności.

Preferencyjne pożyczki nadal dostępne!

Data opublikowania:

Logo TISE

Fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej - ES Fundusz TISE informuje, iż pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej, z których można korzystać jeszcze przed uruchomieniem nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020, są dostępne do ich wyczerpania, ale nie dłużej niż do listopada 2016 r. W ramach otrzymanych środków można sfinansować potrzeby organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą, spółdzielni pracy, spółdzielni socjalnych, spółek non-profit czy kościelnych osób prawnych.

Zostań liderem ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim

Data opublikowania:

Logo Świętokrzyskiej Ekonomii Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach ogłasza konkurs „Lider Ekonomii Społecznej”. Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, instytucji biznesu i  przedsiębiorstw społecznych z woj. świętokrzyskiego, które aktywnie działają w obszarze ekonomii społecznej. Celem konkursu jest promowanie postaw prospołecznych zgodne z ideą odpowiedzialności społecznej, promowanie i upowszechnianie ekonomii społecznej w regionie oraz propagowanie narzędzi i rozwiązań wspierających włączenie społeczne.

Obradowała Grupa Tematyczna ds. współpracy międzyinstytucjonalnej

Data opublikowania:

Drugie spotkanie Grupy Tematycznej ds. współpracy międzyinstytucjonalnej

Założenia konkursu na Świętokrzyskiego Lidera Ekonomii Społecznej oraz prezentacja innowacyjnego modelu wsparcia osób niepełnosprawnych pn. Centrum Asystentury Społecznej, były tematem drugiego spotkania Grupy Tematycznej ds. współpracy międzyinstytucjonalnej. Członkowie grupy spotkali się w piątek, 30 września, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

Zamiast występku, głodu i nudy. O potencjale ekonomii społecznej.

Data opublikowania:

Zamiast występku, głodu i nudy. O potencjale ekonomii społecznej.

– Ekonomia społeczna nie jest niczym innym jak pewną próbą zarządzania potencjałem społecznym, szczególnie tą jego częścią, którą dotykają różnego rodzaju dysfunkcje, a mówiąc wprost – tymi osobami, które mają problemy na tyle poważne, że są zagrożone społeczną marginalizacją – mówił członek Zarządu Województwa, Piotr Żołądek, podczas niedawnej konferencji zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”. Celem projektu jest koordynowanie na poziomie województwa działań w tym sektorze i wspieranie jego rozwoju.