Strona główna

O ekonomii społecznej w Staszowie

Data opublikowania:

O ekonomii społecznej w Staszowie

W Starostwie Powiatowym w Staszowie odbyło się kolejne spotkanie poświęcone ekonomii społecznej. Konferencję otworzył starosta staszowski Michał Skotnicki, który powitał wszystkich serdecznie i życzył owocnych obrad. Spotkanie prowadzili przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Anna Górak, Anna Marwicka, Renata Sobieraj oraz Dorota Hlebicka–Józefowicz z Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

Solidarność pokoleń w Tokarni

Data opublikowania:

Spotkanie pod hasłem „Bez barier z ekonomią społeczną – Solidarność pokoleń" z licznym udziałem seniorów i młodzieży odbyło się w Tokarni w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna"

Pogłębianie integracji międzypokoleniowej, zwiększenie zaangażowania seniorów w życie społeczności lokalnej, promowanie równości, wolontariatu i sieci pomocy wzajemnej, a także popularyzacja wiedzy na temat sektora ekonomii społecznej były tematem spotkania integracyjnego w Tokarni, które odbyło się w piątek, 17 czerwca. Uczniowie dwóch kieleckich gimnazjów oraz seniorzy, uczęszczający na zajęcia Uniwersytetów III Wieku oraz należący do Klubów Seniora w całym regionie, spędzili razem czas oraz poznali ideę ekonomii społecznej. W spotkaniu udział wziął marszałek województwa świętokrzyskiego – Adam Jarubas, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – Piotr Żołądek, dyrektorzy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego – Barbara Jakacka-Green oraz Karolina Jarosz.

O ekonomii społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Data opublikowania:

Uczestnicy spotkania

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się spotkanie poświęcone ekonomii społecznej. Uczestniczyli w nim przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej poszczególnych gmin, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Domów Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Powiatowego Urzędu Pracy. Spotkanie prowadzili przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego: pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, Anna Górak, Anna Marwicka, Renata Sobieraj oraz Kamil Wojtczak z Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

W powiecie sandomierskim interesują się ekonomią społeczną

Data opublikowania:

Uczestnicy spotkania

Merytoryczne i ciekawe spotkanie poświęcone ekonomii społecznej odbyło się we wtorek, 7 czerwca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu. Przybyli na nie przedstawiciele  jednostek  pomocy społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy.Spotkanie prowadziły konsultantki do spraw ekonomii społecznej z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego: Anna Górak, Anna Marwicka, Renata Sobieraj, a także Dorota Hlebicka-Józefowicz z Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego.

O ekonomii społecznej w Opatowie

Data opublikowania:

Uczestnicy spotkania

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opatowie odbyło się spotkanie poświęcone ekonomii społecznej. Uczestniczyli w nim przedstawiciele władz lokalnych, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy.

Zainaugurowali projekt "Świętokrzyska Ekonomia Społeczna"

Data opublikowania:

Inauguracja projektu "Świętokrzyska Ekonomia Społeczna"

Przedstawiciele świętokrzyskich samorządów, instytucji pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej oraz wszyscy ci, którzy chcą aktywnie uczestniczyć we wdrażaniu projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna" uczestniczyli w konferencji inaugurującej program. W poniedziałek, 30 maja, w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach dyskutowano o efektywnym wspieraniu ekonomii społecznej, a także zaprezentowano przykłady dobrych praktyk w regionie. W spotkaniu udział wziął Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

O współpracy na rzecz świętokrzyskiej ekonomii społecznej

Data opublikowania:

Spotkanie otworzył Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa

Trzecia grupa tematyczna zajmująca się współpracą pomiędzy nauką, organizacjami pozarządowymi, biznesem i administracją powołana do realizacji projektu pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna" obradowała we wtorek, 24 maja. W spotkaniu, organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, uczestniczyli: członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek oraz Karolina Jarosz, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, a także Aleksandra Marcinkowska, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ.

Obrady grupy tematycznej realizującej projekt „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna"

Data opublikowania:

Spotkanie poprowadziła Karolina Jarosz, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

W poniedziałek, 23 maja, obradowała grupa tematyczno-robocza do spraw współpracy międzyinstytucjonalnej, powołana do realizacji projektu pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna". W spotkaniu organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz urzędów pracy.

Rozmawiali o projekcie „Świętokrzyskiej Ekonomii Społecznej"

Data opublikowania:

Karolina Jarosz i Piotr Żołądek

18 maja, obradowała pierwsza z czterech grup tematyczno-roboczych powołanych do realizacji projektu pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna". W spotkaniu organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego uczestniczyli przedstawiciele centrów i klubów integracji społecznej, zakładów aktywizacji zawodowej oraz warsztatów terapii zajęciowej z całego regionu.  Obecny był także członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Piotr Żołądek oraz Karolina Jarosz, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWŚ wraz z dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Aleksandrą Marcinkowską oraz jej zastępcą Małgorzatą Muzoł.