Strona główna

Zaproszenie na konferencję inaugurującą działania Świętokrzyskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Data opublikowania:

Logo Świętokrzyskiej Ekonomii Społecznej

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w konferencji inaugurującej projekt „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES) oraz eksperckiej debacie radiowej, które odbędą się w dniu 25 listopada 2016 r. w godz. 10:00-14:30 w Buskim Samorządowym Centrum Kultury (al. A. Mickiewicza 22, Busko-Zdrój).

Zaproszenie na konferencję inaugurującą działania KOOWES - Kielecko - Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Data opublikowania:

Konferencja pn Biznes z ludzką twarzą

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” w imieniu Konsorcjum, w którego skład wchodzi Stowarzyszenie Integracja i Rozwój, Fundacja „PEStka” i Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej  oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, jako współorganizator serdecznie zapraszają na konferencję inauguracyjno-informacyjną, podczas której przedstawione zostaną obszary  działania, grupy docelowe i usługi realizowane przez Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

II spotkanie Grupy Tematycznej ds. współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Data opublikowania:

Uczestnicy spotkania

28 października br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego odbyło się II spotkanie Grupy Tematycznej ds. współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej zorganizowane w ramach projektu pozakonkursowego „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, którego celem była wymiana informacji i rozwiązanie bieżących problemów poszczególnych podmiotów w realizacji zadań.

Powstaną dwa Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej

Data opublikowania:

Zdjęcie wspólne

10,75 miliona złotych zostanie przeznaczone na utworzenie i działalność Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej, jakie niebawem zostaną utworzone w naszym województwie. Zostaną one stworzone w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Umowy na dofinansowanie podpisał członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Piotr Żołądek.

Zapraszamy na dwudniowe warsztaty dotyczące ekonomii społecznej

Data opublikowania:

Logo Świętokrzyskiej Ekonomii Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do wzięcia udziału w dwudniowych warsztatach na temat "Społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych" oraz "Zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom ekonomii społecznej – realizacja usług społecznych. Dylematy, możliwości i dobre praktyki."

Zaproszenie do zaprezentowania swojej działalności na Targach Ekonomii Społecznej

Data opublikowania:

Logo Świętokrzyskiej Ekonomii Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach zaprasza podmioty ekonomii społecznej z województwa świętokrzyskiego do udziału w Targach Ekonomii Społecznej, które odbędą się w dniach 1-2 grudnia 2016 r. Podczas Targów istnieje możliwość zaprezentowania swojej działalności.

Preferencyjne pożyczki nadal dostępne!

Data opublikowania:

Logo TISE

Fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej - ES Fundusz TISE informuje, iż pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej, z których można korzystać jeszcze przed uruchomieniem nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020, są dostępne do ich wyczerpania, ale nie dłużej niż do listopada 2016 r. W ramach otrzymanych środków można sfinansować potrzeby organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą, spółdzielni pracy, spółdzielni socjalnych, spółek non-profit czy kościelnych osób prawnych.

Zostań liderem ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim

Data opublikowania:

Logo Świętokrzyskiej Ekonomii Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach ogłasza konkurs „Lider Ekonomii Społecznej”. Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, instytucji biznesu i  przedsiębiorstw społecznych z woj. świętokrzyskiego, które aktywnie działają w obszarze ekonomii społecznej. Celem konkursu jest promowanie postaw prospołecznych zgodne z ideą odpowiedzialności społecznej, promowanie i upowszechnianie ekonomii społecznej w regionie oraz propagowanie narzędzi i rozwiązań wspierających włączenie społeczne.