Strona główna

Zaproszenie do zaprezentowania swojej działalności na Targach Ekonomii Społecznej

Data opublikowania:

Logo Świętokrzyskiej Ekonomii Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach zaprasza podmioty ekonomii społecznej z województwa świętokrzyskiego do udziału w Targach Ekonomii Społecznej, które odbędą się w dniach 1-2 grudnia 2016 r. Podczas Targów istnieje możliwość zaprezentowania swojej działalności.

Preferencyjne pożyczki nadal dostępne!

Data opublikowania:

Logo TISE

Fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej - ES Fundusz TISE informuje, iż pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej, z których można korzystać jeszcze przed uruchomieniem nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020, są dostępne do ich wyczerpania, ale nie dłużej niż do listopada 2016 r. W ramach otrzymanych środków można sfinansować potrzeby organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą, spółdzielni pracy, spółdzielni socjalnych, spółek non-profit czy kościelnych osób prawnych.

Zostań liderem ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim

Data opublikowania:

Logo Świętokrzyskiej Ekonomii Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach ogłasza konkurs „Lider Ekonomii Społecznej”. Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, instytucji biznesu i  przedsiębiorstw społecznych z woj. świętokrzyskiego, które aktywnie działają w obszarze ekonomii społecznej. Celem konkursu jest promowanie postaw prospołecznych zgodne z ideą odpowiedzialności społecznej, promowanie i upowszechnianie ekonomii społecznej w regionie oraz propagowanie narzędzi i rozwiązań wspierających włączenie społeczne.

Obradowała Grupa Tematyczna ds. współpracy międzyinstytucjonalnej

Data opublikowania:

Drugie spotkanie Grupy Tematycznej ds. współpracy międzyinstytucjonalnej

Założenia konkursu na Świętokrzyskiego Lidera Ekonomii Społecznej oraz prezentacja innowacyjnego modelu wsparcia osób niepełnosprawnych pn. Centrum Asystentury Społecznej, były tematem drugiego spotkania Grupy Tematycznej ds. współpracy międzyinstytucjonalnej. Członkowie grupy spotkali się w piątek, 30 września, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

Zamiast występku, głodu i nudy. O potencjale ekonomii społecznej.

Data opublikowania:

Zamiast występku, głodu i nudy. O potencjale ekonomii społecznej.

– Ekonomia społeczna nie jest niczym innym jak pewną próbą zarządzania potencjałem społecznym, szczególnie tą jego częścią, którą dotykają różnego rodzaju dysfunkcje, a mówiąc wprost – tymi osobami, które mają problemy na tyle poważne, że są zagrożone społeczną marginalizacją – mówił członek Zarządu Województwa, Piotr Żołądek, podczas niedawnej konferencji zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”. Celem projektu jest koordynowanie na poziomie województwa działań w tym sektorze i wspieranie jego rozwoju.

Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej

Data opublikowania:

Logo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Ponad 31,3 mln zł w latach 2012-2015 przeznaczono na wsparcie podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą. Wsparcie udzielane było poprzez preferencyjne pożyczki na rozwój działalności oraz doradztwo związane z udzieloną pożyczką. Do końca 2016 roku działalność pożyczkowa będzie kontynuowana na dotychczasowych zasadach. Na ten cel przeznaczono ok. 7,7 mln zł. Na koniec I kwartału 2016 r. zawarto już 14 umów pożyczek na kwotę ok. 1 mln zł.

O wsparciu przedsiębiorstw społecznych

Data opublikowania:

Karolina Jarosz, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Zmiany w zasadach realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków unijnych były przedmiotem dyskusji czwartej grupy tematycznej do spraw współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Spotkanie w czwartek, 21 lipca, poprowadziła Karolina Jarosz, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, obecna była także Małgorzata Muzoł, zastępca dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.