Strona główna

Zaproszenie na debatę oksfordzką w Staszowie!

Data opublikowania:

Logo Świętokrzyskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, akredytowany przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaprasza do udziału w debacie oksfordzkiej na temat „Ekonomia społeczna – szansą na aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym". Debata odbędzie się w dniu 2 marca 2017 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, przy ul. Opatowskiej 31. W wydarzeniu będą uczestniczyć przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych województwa świętokrzyskiego, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych urzędów pracy, mediów, organizacji pozarządowych oraz lokalnych środowisk. Transmisja na antenie Radia eM Kielce.

Spotkania animacyjno – inkubacyjne Świętokrzyskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej!

Data opublikowania:

Logo Świętokrzyskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Jesteś osobą bezrobotną i poszukujesz swojego miejsca na rynku pracy? Zastanawiasz się co ma do zaoferowania ekonomia społeczna? A może... Działasz w lokalnej organizacji pozarządowej chcącej rozpocząć działalność gospodarczą?

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, akredytowany przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych spotkaniach animacyjno-inkubacyjnych, które odbędą się w dniach 27 i 28 lutego 2017 r. w Pińczowie, Złotej, Sandomierzu i Koprzywnicy.

TISE uruchomiło prefrencyjny fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej

Data opublikowania:

TISE uruchomiło prefrencyjny fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej

Od 6 lutego podmioty ekonomii społecznej mogą składać wnioski o udzielenie preferencyjnej pożyczki na finansowanie ich działalności (w tym na tworzenie nowych miejsc pracy). TISE będzie ich udzielało w 12 województwach (w czterech pozostałych województwach dolnośląskim, lubuskim, opolskim i wielkopolskim rolę operatora pełni Fundusz Regionu Wałbrzyskiego).

Trwa certyfikacja znakiem jakości “Zakup Prospołeczny”

Data opublikowania:

Logo Zakup Prospołeczny

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza świętokrzyskie podmioty ekonomii społecznej do zdobycia Znaku Promocyjnego ES „Zakup Prospołeczny”. Trwa certyfikacja produktów i usług świadczonych m.in. przez organizacje pozarządowe, spółdzielnie, CISy, ZAZy (także w ramach działalności odpłatnej).

Będą współpracować na rzecz rozwoju ekonomii społecznej

Data opublikowania:

Prezydent Starachowic Marek Materek i marszałek Adam Jarubas

W Starostwie Powiatowym w Starachowicach zostało podpisane porozumienie o partnerskiej współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w powiecie starachowickim, które skupia instytucje i podmioty z całego powiatu mające wpływ na jej rozwój. W spotkaniu wziął udział Adam Jarubas, marszałek Województwa Świętokrzyskiego, który podkreślił znaczenie tego wydarzenia dla całego regionu, w szczególności prowadzonej polityki społecznej.

Pierwszy nabór na dotacje w Kielecko – Ostrowieckim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej!

Data opublikowania:

Logo KOOWES

Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzi nabór formularzy rekrutacyjnych dla osób i podmiotów zainteresowanych utworzeniem nowego przedsiębiorstwa społecznego. Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą do 27 stycznia 2017 roku do godziny 16:00.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.koowes.pl w zakładce „Dotacje / Dokumenty dotacyjne”

Świętokrzyskie Targi Ekonomii Społecznej – relacja z wydarzenia

Data opublikowania:

Świętokrzyskie Targi Ekonomii Społecznej – relacja z wydarzenia

W dniach 1-2 grudnia br. w murach Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga odbyły się Świętokrzyskie Targi Ekonomii Społecznej, które stworzyły możliwość poznania bogatej i zróżnicowanej oferty podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego, spotkań z ekspertami i wymiany doświadczeń w tej dziedzinie. Targi odwiedziło ponad 300 osób!

Relacja z warsztatów wyjazdowych do Wielkopolski

Data opublikowania:

Uczestnicy warsztatów wyjazdowych

W dniach 23 – 25 listopada 2016 r. w ramach projektu pozakonkursowego „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” kilkadziesiąt przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej oraz podmiotów ekonomii społecznej udało się z wizytą do Wielkopolski. Celem warsztatów wyjazdowych było poznanie praktycznych aspektów funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz systemu wsparcia i współpracy pomiędzy instytucjami życia publicznego, społecznego  i gospodarczego na rzecz sektora ekonomii społecznej.

Zapraszamy na Świętokrzyskie Targi Ekonomii Społecznej!

Data opublikowania:

Świętokrzyskie Targi Ekonomii Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do wzięcia udziału w Świętokrzyskich Targach Ekonomii Społecznej w dniach 1 – 2 grudnia 2016 r. Targi odbędą  się w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga, ul. Stefana Żeromskiego 12, Kielce.

Biznes a ekonomia społeczna - kolejne spotkanie w ramach "Świętokrzyskiej Ekonomii Społecznej"

Data opublikowania:

Uczestnicy spotkania

Współpraca biznesu z ekonomią społeczną była głównym tematem drugiego spotkania Grupy Tematycznej ds. współpracy pomiędzy nauką, NGO, biznesem i administracją, działającej w ramach projektu "Świętokrzyska Ekonomia Społeczna". Wydarzenie odbyło się we wtorek, 22 listopada, w Hotelu Dal w Kielcach z udziałem Piotra Żołądka, członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i Karoliny Jarosz, zastępcy dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWŚ.