Strona główna

Nabór biznesplanów w Świętokrzyskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej!

Data opublikowania:

Logo Świętokrzyskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej rozpoczyna nabór Biznesplanów do konkursu na wsparcie finansowe na utworzenie stanowiska pracy  w podmiotach ekonomii społecznej.

Biznesplany przyjmowane będą przez 30 dni do 29 maja 2017 do godziny 15:00. Jako datę złożenia Formularza rekrutacyjnego przyjmuje się datę wpływu dokumentów do biura Organizatora.

Targi Praca Kariera Rozwój!

Data opublikowania:

Targi Praca Kariera Rozwój!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (KOOWES) zapraszają dzisiaj (4 kwietnia br.)  studentów i absolwentów, poszukujących nowych możliwości rozwoju zawodowego do odwiedzenia wspólnego stoiska wystawienniczego podczas Targów Praca Kariera Rozwój (CK 25).

Partnerstwo sukcesu - przykłady i doświadczenia współpracy międzysektorowej

Data opublikowania:

Partnerstwo sukcesu - przykłady i doświadczenia współpracy międzysektorowej

Modelowe rozwiązania współpracy podmiotów ekonomii społecznej z pozostałymi aktorami rozwoju społeczno-gospodarczego były tematem trzeciego posiedzenia Grupy Tematycznej ds. współpracy pomiędzy: nauką, NGO, biznesem i administracją, w ramach projektu pn. "Świętokrzyska Ekonomia Społeczna". Spotkanie odbyło się w piątek, 10 marca w Urzędzie Marszałkowskim.

II spotkanie Grupy Tematycznej ds. współpracy podmiotów o charakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, ZAZ, WTZ)

Data opublikowania:

II spotkanie Grupy Tematycznej ds. współpracy podmiotów o charakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, ZAZ, WTZ)

3 marca w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku - Kamiennej odbyło się drugie spotkanie Grupy Tematycznej ds. współpracy podmiotów o charakterze reintegracyjnym (CIS,KIS,ZAZ,WTZ) w ramach projektu pn. "Świętokrzyska Ekonomia Społeczna". Spotkanie otworzyła Karolina Jarosz, wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, która podziękowała gospodarzom za możliwość zorganizowania spotkania w Centrum, które jest doskonałym przykładem na to, jak w skuteczny sposób można prowadzić reintegrację uczestników.

Zaproszenie na debatę oksfordzką w Staszowie!

Data opublikowania:

Logo Świętokrzyskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, akredytowany przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaprasza do udziału w debacie oksfordzkiej na temat „Ekonomia społeczna – szansą na aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym". Debata odbędzie się w dniu 2 marca 2017 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, przy ul. Opatowskiej 31. W wydarzeniu będą uczestniczyć przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych województwa świętokrzyskiego, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych urzędów pracy, mediów, organizacji pozarządowych oraz lokalnych środowisk. Transmisja na antenie Radia eM Kielce.

Spotkania animacyjno – inkubacyjne Świętokrzyskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej!

Data opublikowania:

Logo Świętokrzyskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Jesteś osobą bezrobotną i poszukujesz swojego miejsca na rynku pracy? Zastanawiasz się co ma do zaoferowania ekonomia społeczna? A może... Działasz w lokalnej organizacji pozarządowej chcącej rozpocząć działalność gospodarczą?

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, akredytowany przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych spotkaniach animacyjno-inkubacyjnych, które odbędą się w dniach 27 i 28 lutego 2017 r. w Pińczowie, Złotej, Sandomierzu i Koprzywnicy.

TISE uruchomiło prefrencyjny fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej

Data opublikowania:

TISE uruchomiło prefrencyjny fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej

Od 6 lutego podmioty ekonomii społecznej mogą składać wnioski o udzielenie preferencyjnej pożyczki na finansowanie ich działalności (w tym na tworzenie nowych miejsc pracy). TISE będzie ich udzielało w 12 województwach (w czterech pozostałych województwach dolnośląskim, lubuskim, opolskim i wielkopolskim rolę operatora pełni Fundusz Regionu Wałbrzyskiego).

Trwa certyfikacja znakiem jakości “Zakup Prospołeczny”

Data opublikowania:

Logo Zakup Prospołeczny

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza świętokrzyskie podmioty ekonomii społecznej do zdobycia Znaku Promocyjnego ES „Zakup Prospołeczny”. Trwa certyfikacja produktów i usług świadczonych m.in. przez organizacje pozarządowe, spółdzielnie, CISy, ZAZy (także w ramach działalności odpłatnej).

Będą współpracować na rzecz rozwoju ekonomii społecznej

Data opublikowania:

Prezydent Starachowic Marek Materek i marszałek Adam Jarubas

W Starostwie Powiatowym w Starachowicach zostało podpisane porozumienie o partnerskiej współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w powiecie starachowickim, które skupia instytucje i podmioty z całego powiatu mające wpływ na jej rozwój. W spotkaniu wziął udział Adam Jarubas, marszałek Województwa Świętokrzyskiego, który podkreślił znaczenie tego wydarzenia dla całego regionu, w szczególności prowadzonej polityki społecznej.