Strona główna

„Bez Barier z Ekonomią Społeczną – Niepełnosprawność nie jest barierą”

Data opublikowania:

W trakcie spotkania

Dziewiątego czerwca w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu 200 uczniów szkół integracyjnych z województwa świętokrzyskiego uczestniczyło w spotkaniu o charakterze równościowym „Bez Barier z Ekonomią Społeczną – Niepełnosprawność nie jest barierą” zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”. Goście wydarzenia: Adam Nyk, Marta Słomka oraz Michał Szafrański opowiadali o swoim codziennym życiu, zmaganiach z niepełnosprawnością, pokonywaniu przeszkód oraz zdradzili, co im daje siły, by się motywować.

Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej rozpoczął nabór biznesplanów dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej!

Data opublikowania:

Logo KOOWES

Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ogłosił nabór biznesplanów na tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych oraz w istniejących podmiotach ekonomii społecznej, które w trakcie realizacji projektu uzyskają status przedsiębiorstwa społecznego.

Bez Barier z Ekonomią Społeczną

Data opublikowania:

Logo Świętokrzyskiej Ekonomii Społecznej

Spotkanie "Bez Barier z Ekonomią Społeczną – Niepełnosprawność nie jest barierą” odbędzie się 9 czerwca w godz. 9.30 – 15.30 w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu. Wręczone zostaną m.in.certyfikaty Zakup Prospołeczny oraz ogłoszony konkurs tematyczny.

Bałtów – dobra praktyka ekonomii społecznej i współpracy międzysektorowej!

Data opublikowania:

Uczestnicy spotkania

25 maja 2017 r. w klimatycznej restauracji „Bałtowski Zapiecek”, położonej na terenie Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego, odbyło się IV spotkanie Grupy Tematycznej ds. współpracy pomiędzy nauką, NGO, biznesem i administracją. Wzięli w nim również udział członkowie Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych z naszego regionu. Organizatorami wydarzenia byli: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach projektu pozakonkursowego „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”. Zaproszonych gości przywitali Karolina Jarosz, Z-ca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Agnieszka Piwnik-Piecyk, Przewodnicząca Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Jarosław Kuba, Prezes Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”.

Relacja z warsztatów wyjazdowych

Data opublikowania:

Uczestnicy warsztatów

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach w ramach projektu pozakonkursowego „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” w dniach 22 – 24 maja 2017 r. zorganizował warsztaty wyjazdowe w celu podpatrzenia dobrych praktyk ekonomii społecznej w województwie łódzkim.

Zapraszamy na dwudniowe warsztaty w zakresie zlecania zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej oraz tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej

Data opublikowania:

Logo Świętokrzyskiej Ekonomii Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do wzięcia udziału w dwudniowych warsztatach: "Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom ekonomii społecznej – realizacja usług społecznych. Dylematy, możliwości i dobre praktyki" oraz "Tworzenie lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej".

Innowacyjnie i kreatywnie podczas spotkania członków partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w powiecie starachowickim!

Data opublikowania:

Uczestnicy spotkania

17 maja br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbyło się pierwsze spotkanie członków partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w powiecie starachowickim, którego organizację wspierał Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.