Strona główna

Bałtów – dobra praktyka ekonomii społecznej i współpracy międzysektorowej!

Data opublikowania:

Uczestnicy spotkania

25 maja 2017 r. w klimatycznej restauracji „Bałtowski Zapiecek”, położonej na terenie Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego, odbyło się IV spotkanie Grupy Tematycznej ds. współpracy pomiędzy nauką, NGO, biznesem i administracją. Wzięli w nim również udział członkowie Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych z naszego regionu. Organizatorami wydarzenia byli: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach projektu pozakonkursowego „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”. Zaproszonych gości przywitali Karolina Jarosz, Z-ca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Agnieszka Piwnik-Piecyk, Przewodnicząca Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Jarosław Kuba, Prezes Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”.

Relacja z warsztatów wyjazdowych

Data opublikowania:

Uczestnicy warsztatów

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach w ramach projektu pozakonkursowego „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” w dniach 22 – 24 maja 2017 r. zorganizował warsztaty wyjazdowe w celu podpatrzenia dobrych praktyk ekonomii społecznej w województwie łódzkim.

Zapraszamy na dwudniowe warsztaty w zakresie zlecania zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej oraz tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej

Data opublikowania:

Logo Świętokrzyskiej Ekonomii Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do wzięcia udziału w dwudniowych warsztatach: "Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom ekonomii społecznej – realizacja usług społecznych. Dylematy, możliwości i dobre praktyki" oraz "Tworzenie lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej".

Innowacyjnie i kreatywnie podczas spotkania członków partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w powiecie starachowickim!

Data opublikowania:

Uczestnicy spotkania

17 maja br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbyło się pierwsze spotkanie członków partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w powiecie starachowickim, którego organizację wspierał Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Nabór biznesplanów w Świętokrzyskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej!

Data opublikowania:

Logo Świętokrzyskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej rozpoczyna nabór Biznesplanów do konkursu na wsparcie finansowe na utworzenie stanowiska pracy  w podmiotach ekonomii społecznej.

Biznesplany przyjmowane będą przez 30 dni do 29 maja 2017 do godziny 15:00. Jako datę złożenia Formularza rekrutacyjnego przyjmuje się datę wpływu dokumentów do biura Organizatora.

Targi Praca Kariera Rozwój!

Data opublikowania:

Targi Praca Kariera Rozwój!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (KOOWES) zapraszają dzisiaj (4 kwietnia br.)  studentów i absolwentów, poszukujących nowych możliwości rozwoju zawodowego do odwiedzenia wspólnego stoiska wystawienniczego podczas Targów Praca Kariera Rozwój (CK 25).

Partnerstwo sukcesu - przykłady i doświadczenia współpracy międzysektorowej

Data opublikowania:

Partnerstwo sukcesu - przykłady i doświadczenia współpracy międzysektorowej

Modelowe rozwiązania współpracy podmiotów ekonomii społecznej z pozostałymi aktorami rozwoju społeczno-gospodarczego były tematem trzeciego posiedzenia Grupy Tematycznej ds. współpracy pomiędzy: nauką, NGO, biznesem i administracją, w ramach projektu pn. "Świętokrzyska Ekonomia Społeczna". Spotkanie odbyło się w piątek, 10 marca w Urzędzie Marszałkowskim.

II spotkanie Grupy Tematycznej ds. współpracy podmiotów o charakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, ZAZ, WTZ)

Data opublikowania:

II spotkanie Grupy Tematycznej ds. współpracy podmiotów o charakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, ZAZ, WTZ)

3 marca w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku - Kamiennej odbyło się drugie spotkanie Grupy Tematycznej ds. współpracy podmiotów o charakterze reintegracyjnym (CIS,KIS,ZAZ,WTZ) w ramach projektu pn. "Świętokrzyska Ekonomia Społeczna". Spotkanie otworzyła Karolina Jarosz, wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, która podziękowała gospodarzom za możliwość zorganizowania spotkania w Centrum, które jest doskonałym przykładem na to, jak w skuteczny sposób można prowadzić reintegrację uczestników.