Strona główna

EKONOMIA SPOŁECZNA W KINACH DS!

Data opublikowania:

Logo Świętokrzyskiej Ekonomii Społecznej

Od 3 do 9 listopada br. w kinach: Moskwa (Kielce), Impresja (Połaniec), Centrum (Skarżysko-Kamienna), Muza (Włoszczowa), Centrum Kultury (Jędrzejów), Kultura (Starachowice) Zdrój (Busko-Zdrój) - Kino Starówka (Sandomierz) przed seansami filmowymi będzie emitowany spot o ekonomii społecznej. Zapraszamy do kin!

Rusza konkurs Lider Ekonomii Społecznej

Data opublikowania:

Statuetki dla zwycięzców konkursu Lider Ekonomii Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach ogłasza konkurs „Lider Ekonomii Społecznej”.

Zaproszenie do zaprezentowania swojej działalności na Targach Ekonomii Społecznej 2017

Data opublikowania:

Logo Świętokrzyskiej Ekonomii Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach zaprasza podmioty ekonomii społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego do udziału w Targach Ekonomii Społecznej, które odbędą się w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2017 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

XI Kongres Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego

Data opublikowania:

XI Kongres Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego

Pod hasłem „Jedność w różnorodności – świętokrzyskie organizacje pozarządowe wobec nowych wyzwań”, 19 października w Filharmonii Świętokrzyskiej już po raz jedenasty odbędzie się Kongres Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski, Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 października br.

Relacje z wizyty w wioskach tematycznych

Data opublikowania:

Uczestnicy wizyty studyjnej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w dniach 4-6 października 2017 r. zorganizował ostatnią w tym roku wizytę studyjną (warsztaty wyjazdowe) promującą ekonomię społeczną. Tym razem przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej, publicznych służb zatrudnienia oraz organizacji pozarządowych (NGO) i podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego odwiedzili wioski tematyczne na Warmii i Mazurach.

Razem na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w powiecie jędrzejowskim

Data opublikowania:

Sygnatariusze porozumienia

Prawie 30 podmiotów z trzech sektorów – samorządowego, pozarządowego i biznesowego – podpisało porozumienie o partnerskiej współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w powiecie jędrzejowskim. Sygnatariuszem porozumienia ze strony samorządu województwa świętokrzyskiego była członek Zarządu Województwa Agata Binkowska. Wydarzenie miało miejsce podczas konferencji pn. „Lokalny Kiermasz Ekonomii Społecznej”, zorganizowanej 27 września 2017 r. w jędrzejowskim Centrum Kultury przez Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w  ramach projektu pod taką samą nazwą (ŚOWES).

Zapraszamy na Lokalny Kiermasz Ekonomii Społecznej

Data opublikowania:

Logo Świętokrzyskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES) zaprasza do udziału w konferencji pt. „Lokalny Kiermasz Ekonomii Społecznej”, która będzie miała miejsce 27 września 2017 r. w godz. 9:00 – 15:00 w Centrum Kultury w Jędrzejowie, przy Al. J. Piłsudskiego 3.

Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza na drugą wizytę studyjną!

Data opublikowania:

Logo KOOWES

Kielecko - Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (KOOWES) zaprasza  przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów wspierających sektor ekonomii społecznej (PUP/MUP, OPS, PCPR, ODR) oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych i spółdzielni socjalnych do udziału w wizycie studyjnej, która odbędzie się w dniach 18-20 październik 2017r. w Kluczach- Krakowie.

Zaproszenie na warsztaty wyjazdowe (wizytę studyjną)

Data opublikowania:

Logo Świętokrzyskiej Ekonomii Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do wzięcia udziału w trzydniowych warsztatach wyjazdowych pn. „Wioski tematyczne jako szansa rozwoju przedsiębiorczości społecznej na terenach wiejskich” – województwo warmińsko-mazurskie w dniach 04-06 października 2017 roku.