Strona główna

Relacja z warsztatów wyjazdowych do Wielkopolski

Data opublikowania:

Uczestnicy warsztatów wyjazdowych

W dniach 23 – 25 listopada 2016 r. w ramach projektu pozakonkursowego „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” kilkadziesiąt przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej oraz podmiotów ekonomii społecznej udało się z wizytą do Wielkopolski. Celem warsztatów wyjazdowych było poznanie praktycznych aspektów funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz systemu wsparcia i współpracy pomiędzy instytucjami życia publicznego, społecznego  i gospodarczego na rzecz sektora ekonomii społecznej.

Zapraszamy na Świętokrzyskie Targi Ekonomii Społecznej!

Data opublikowania:

Świętokrzyskie Targi Ekonomii Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do wzięcia udziału w Świętokrzyskich Targach Ekonomii Społecznej w dniach 1 – 2 grudnia 2016 r. Targi odbędą  się w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga, ul. Stefana Żeromskiego 12, Kielce.

Biznes a ekonomia społeczna - kolejne spotkanie w ramach "Świętokrzyskiej Ekonomii Społecznej"

Data opublikowania:

Uczestnicy spotkania

Współpraca biznesu z ekonomią społeczną była głównym tematem drugiego spotkania Grupy Tematycznej ds. współpracy pomiędzy nauką, NGO, biznesem i administracją, działającej w ramach projektu "Świętokrzyska Ekonomia Społeczna". Wydarzenie odbyło się we wtorek, 22 listopada, w Hotelu Dal w Kielcach z udziałem Piotra Żołądka, członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i Karoliny Jarosz, zastępcy dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWŚ.

Zaproszenie na konferencję inaugurującą działania Świętokrzyskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Data opublikowania:

Logo Świętokrzyskiej Ekonomii Społecznej

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w konferencji inaugurującej projekt „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES) oraz eksperckiej debacie radiowej, które odbędą się w dniu 25 listopada 2016 r. w godz. 10:00-14:30 w Buskim Samorządowym Centrum Kultury (al. A. Mickiewicza 22, Busko-Zdrój).

Zaproszenie na konferencję inaugurującą działania KOOWES - Kielecko - Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Data opublikowania:

Konferencja pn Biznes z ludzką twarzą

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” w imieniu Konsorcjum, w którego skład wchodzi Stowarzyszenie Integracja i Rozwój, Fundacja „PEStka” i Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej  oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, jako współorganizator serdecznie zapraszają na konferencję inauguracyjno-informacyjną, podczas której przedstawione zostaną obszary  działania, grupy docelowe i usługi realizowane przez Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

II spotkanie Grupy Tematycznej ds. współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Data opublikowania:

Uczestnicy spotkania

28 października br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego odbyło się II spotkanie Grupy Tematycznej ds. współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej zorganizowane w ramach projektu pozakonkursowego „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, którego celem była wymiana informacji i rozwiązanie bieżących problemów poszczególnych podmiotów w realizacji zadań.

Powstaną dwa Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej

Data opublikowania:

Zdjęcie wspólne

10,75 miliona złotych zostanie przeznaczone na utworzenie i działalność Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej, jakie niebawem zostaną utworzone w naszym województwie. Zostaną one stworzone w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Umowy na dofinansowanie podpisał członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Piotr Żołądek.

Zapraszamy na dwudniowe warsztaty dotyczące ekonomii społecznej

Data opublikowania:

Logo Świętokrzyskiej Ekonomii Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do wzięcia udziału w dwudniowych warsztatach na temat "Społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych" oraz "Zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom ekonomii społecznej – realizacja usług społecznych. Dylematy, możliwości i dobre praktyki."